sargtornis - [entries|archive|friends|userinfo]
sargtornis

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Nov. 19th, 2019|03:43 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
Trimdas latvieši protestē pret jauno regulu, kas turpmāk liegs Rotary klubā reģistrēt divvalodīgos mājdzīvniekus. ASV latviešu pārstāve Guntra Strautiņš-Brown visus aicina uz protestiem un informē, ka uzsaukumi drīzumā tiks publicēti arī laikrakstā "Laiks". "Tur būs ievietotas arī instrukcijas, kā pašgatavot stilīgās protesta zīmes, kuras ņemt līdzi gājienā", viņa norāda.
linkpost comment