sargtornis - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
sargtornis

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Nov. 8th, 2019|10:56 am

sargtornis
Bērni, un tagad paskatieties šeit! Te mēs varam redzēt, kā agonējušie metālisti vārtās vēmekļos un smok sārņos! Nāciet tuvāk, droši, pabakstiet tos ar saviem Siguldas spieķīšiem! Rau, viens morāli izkurtušais delīriķis pat sakustējās! Labi, apskatiet viņus kārtīgi, un tiekamies pie autobusa pēc pusstundas!
link Read Comments

Reply:
From:
Username:
Password:
Ievadi te 'qws' (liidzeklis pret spambotiem):
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message: