sargtornis - [entries|archive|friends|userinfo]
sargtornis

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Nov. 4th, 2019|04:52 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
Visai brīvi interpretējams piesvīdušais īsroku krekls pelēkā krāsā par EUR 5.80, cena runājama.
Ūdens spirāle, 24 gadi, mirst, bet vēl noderēs dažām krūzītēm, cenā nenovērtējama.
Sarecējusi viela, iespējams, no Vidusāzijas, smako, bet var pierast, un tad jau ir patīkami; var pielikt mēli.
Nemierīgs pulkstenis, zobratu variants, pīkst klusi rudeņos, izteikti no rītiem; ir labojams, lēti vai maināms pret divām pudelēm.
linkpost comment