sargtornis - [entries|archive|friends|userinfo]
sargtornis

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Sep. 10th, 2019|09:11 am]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
Pēc dažām tabletītēm Gunārs jau kļuva pavisam slābans, sāka man stāstīt par savām gaitām Sudānā, mēs mazliet pasmējāmies, es viņam ielēju konjaku, un tad viņš piemiga. Tajā brīdī man zvanīja telefons – tā bija krustmāte, kura teica, ka manai sievai nupat atskrējis bērniņš. Drīz pa mūsu parketu atkal dipinās jaunas ķepiņas! Mosties, Gunār! GUNĀR!!!
linkpost comment