sargtornis [entries|archive|friends|userinfo]
sargtornis

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Uz [Jun. 1st, 2018|10:13 pm]
Šoks! 53 gadu vecumā viņa izskatās uz 35!
link2 comments|post comment

[Jun. 1st, 2018|03:59 pm]
Man spīd mugura, bet kolēģim – vēderiņš.
linkpost comment

[Apr. 11th, 2018|01:54 pm]
Šodien atkal kārtējo reizi saskāros ar agresiju darba vietā. Ģērbtuvē Kārlis uz mani ļoti cieši paskatījās, un man iesāpējās sāns. Liecinieku tam nebija, tāpēc pierādīt, protams, neko nevaru. Viņš mani vienreiz nobeigs ar šiem saviem skatieniem. Es viņam neko ļaunu neesmu nodarījis! Es nesu labestību, bet viņš sēj ļaunumu.
Kas vēl jauns? Izlēmu pārvākties dzīvot uz Aloju, jo tā saka iekšējā balss. Strādāšu mājās – līmešu papīra maisiņus un rakstīšu dzejas grāmatas, varbūt arī audzēšu dzīvniekus, vēl neesmu īsti drošs. Ballītes vairs gan nespēlēšu, jo man ir apnicis visur esošais alkoholisms. Tad es jūtos netīrs!
linkpost comment

[Apr. 11th, 2018|12:10 pm]
Man ir lielas bailes kāpt uz skatuves, jo tā var iebrukt. Man bija kolēģis, kurš spēlēja sintezatoru; viņš viena koncerta laikā ielūza skatuvē. Skatītāji aplaudēja, bet kolēģis guva nopietnas traumas, viņa vārds ir Edmunds, viņš tagad dzīvo Rojā un pārvietojas ar grūtībām. Es viņam piezvanīšu šovakar, lai noskaidrotu dažādas lietas.
linkpost comment

[Mar. 7th, 2018|11:40 am]
Ir jāpārtrauc visas šīs spekulācijas, ir jādara gals patvaļai un nekompetencei. Mūsu cīņa beigsies tikai tad, kad valdībā beidzot būs arī dzīvnieku valsts pārstāvji.
linkpost comment

Nevienam! [Mar. 7th, 2018|09:27 am]
Nevienam mēs neatdosim savus vecākus! Ikviena ļaunā roka, kas mēģinās grābt, tiks sakosta! Jā!
link1 comment|post comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]