kuģa žurnāls - [entries|archive|friends|userinfo]
Adler Wittern

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Links
[Links:| UPD. latest ]

[Jan. 13th, 2020|01:34 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
[music |Prodigy]

Esmu jau tik tāl' izlaidies, ka atļaujos saglabāt datorā failus ar latviskajām diakritiskajām zīmēm (pareizi nosaucu tās garumzīmes un mīkstinājuma?). Jau kur vairs tie laiku, kad dators neļāva atvērt failu, kuram nesaprata simbolus nosaukumā. Nu vai tml. errori.
linkpost comment