kuģa žurnāls - [entries|archive|friends|userinfo]
Adler Wittern

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Links
[Links:| UPD. latest ]

[May. 14th, 2019|10:42 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
Moonspell dziesmas Desastre sākums atgādināja Green Novice žanru. Kurš no kura ietekmējies? ;D Bet īstenībā es bēdājos, jo nepaspēju nopirkt biļeti uz Moonspell konci gada beigās Melnajā Piektdienā ;-[
linkpost comment