updates - Post a comment

About Post a comment
October 11th, 2018 - 08:29 am
Šorīt galvā skan Pērkona baltā lapa. Ceru, ka iedvesma nepazudīs līdz vakaram un ilgāk. Sestdien gribu palasīt local pasākumā ko jaunu un vispār. Prioritāte gan būs risottō gatavošana. Bet vismaz atvēršu Libreofisu enerģijas novirzīšanai vajadzīgā gultnē.
Reply to this:(Read Comments)
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message:

Notice! This user has turned on the option that logs your IP address when posting.
Top of Page Powered by Sviesta Ciba