updates - [entries|archive|friends|userinfo]
U915

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Links
[Links:| mans fotoblogs deviantART тумблер latest UPD. CEHS ]

[Apr. 20th, 2017|01:25 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
[music |Linkin Park - Crawling]

hujārījam burniņu. ja darbā nevar dzert, tad lietojam ko citu. kaut kāds psihosomatisks dzēriens.
jāuzgrauž tik eklers, lai burnam ir ko dedzināt.
linkpost comment