.::porcelaana enjgjeeliitis::.

Thursday, 1. 9. 05.

plxt. 09 : 00 - --sarkasms--

swejcu juus visus shajos "gai$ajos, miiljajos, gaidiitajos, ilgotajos, liiksmajos" sveetkos. Es zinu ka visi TIKPAT LjOTi kaa es miilat sho sasodiito 1. septembri!!!!

[ piedirst dweeSeli??]

Wednesday, 31. 8. 05.

plxt. 11 : 45 - drusk apsitos.

naktii ap 5 izkritu no gultas. un saaku reekt. :))

[2  jau paspeeja |  piedirst dweeSeli??]

Thursday, 28. 7. 05.

plxt. 00 : 47 - ....

Bezmērķīgi uzgriežu
Pats sava telefona
numuru
Un ilgi klausos
signālos
Kas vēsta
par tā aizņemtību

Patīkami apzināties
Ka esi tik
nodarbināts
Ka pat vairs
sazvanīt sevi
Nevar

-----------------------------------------------
--cerams ka man ne1 nepieshuus savu ©raitu... ;)

[1  jau paspeeja |  piedirst dweeSeli??]

Monday, 25. 7. 05.

plxt. 17 : 40 - thoughtless

Why are you trying to make fun of me?
You think it's funny, what the fuck you think it's doing to me?!
You take your turn lashing out at me
I want you crying with your dirty ass in front of me...

[ piedirst dweeSeli??]