Journal    Friends    Archive    User Info    memories
  Ciba: Atsauksmes | Jaunākais | When Ciba's down |
Joki: Dienas komikss | Ilustrācijas | Savāda Krievija | Tautas kubs |
Pasaule: Afgāņu savaite | Brīvības sala | Erudīti par ES un ne tikai | Galvaspilsētas vēstis | Greizais BBC | Irākas Omārs | Kolbijs Košs Kanādā | Krievi un Krievija | Marks Meksikā | Marks Steins | Mišela | Muļķību atspēkotāji | Nafta velna sūdi ir | Panorāma | Politkorektums darbībā | Pura vells | Tuvie Austrumi tuvumā | Vācu smadzeņu skalošana | Vecā, labā Anglija | Vēlēšanu ģeografija | Viņi netiks cauri | Viņu tikumi | Ziņu centrāle |

Personīgas Ritvara domiņas


12. Feb 2012 23:10 Nobalsošanas prognožu konkurss

Te. Var uzzināt manu prognozi; uzvarētājam — balva.

Atsaukties


15. Sep 2011 20:11 Vēlēšanu prognožu konkurss

Te. Var uzzināt manu prognozi; uzvarētājam — balva.

PĒC VĒLĒŠANĀM. Un te konkursa iznākumi.

1 atsauksme - Atsaukties


19. Aug 2011 23:31 Par ko balsošu

2 atsauksmes - Atsaukties


30. Dec 2010 13:39 Nācionālā apvienība Rīgā

Uztaisīju Nācionālās apvienības panākumu karti Rīgā. Nekā ārkārtēja - vēl viena karte, kas ēno tautību sastāvu. Zem 5% paslīd vispārkrievotākās vietās.

Atsaukties


28. Nov 2010 23:25 Tautas balss

Labas ziņas visādās balsošanās:

Atsaukties


7. Nov 2010 23:28 Nauda un balsis

KNAB partiju finanču datu bazē nu var iepazīties, cik kas šogad tērējies. Un, piemēram, salīdzināt ar gūto balsu skaitu. Saeimas vēlēšanām visi saraksti kopā iztērējuši 3,6mln latu jeb Ls3,82 par balsi. Taču tas nenozīmē, ka ikvienai partijai bijis jāizdod Ls3...4 par balsi. Saraksti nošķiŗas divās grupās: lielākai daļai balss izmaksājusi Ls2...3, bet dažiem (PLL, "Atbildība", PCTVL) - Ls10...14. Pieminams, ka melīga ir Pēdējās partijas deklarācija: nevar būt iztērēts tikai Ls200, ja zaudētā drošības nauda vien ir Ls1000. Vai nauda noteic vēlēšanu iznākumu? Nē, taču ietekmē gan. Kādas ir ietekmes robežas? Ar vienādiem izdevumiem var gūt gan 1,5% (PCTVL), gan 7,8% balsu (NA). Vai arī otrādi: vienādu balsu un vietu skaitu var gūt gan ar Ls124tk (NA), gan Ls1031tk, tas ir, vairāk nekā miljonu (PLL). Proti, PLL vienam deputāta mandātam tērējusi vairāk nekā NA visiem saviem astoņiem.

Iedvesmai var uzmest aci 2009.g. latu un balsu attiecībām.

Atsaukties


5. Nov 2010 12:01 Proporcionālitāte

Satversmes 6.p. noteic:

"Saeimu ievēlē vispārīgās, vienlīdzīgās, tiešās, aizklātās un proporcionālās vēlēšanās."

Turklāt šis punkts uzskatīts par tik svarīgu, ka grozāms tik tautas nobalsošanā.

Proporcionālas vēlēšanas nozīmē, ka vietu sadalījumam jāatbilst balsu sadalījumam. Tomēr precīza proporcionālitāte nav iespējama, jo vietu ir daudzkārt mazāk nekā balsu un vietas ir veseli skaitļi. Vēl vairāk proporcionālitāti kropļo vairāku vēlēšanu apgabalu pastāvēšana, kas ļauj partijai ar mazāk balsīm nekā citai gūt vairāk vietu, un barjera, kas partijas zem patvaļīgi izraudzīta balsu skaita atstāj vispār bez vietām. Tā ka runa ir, cik lielas novirzes no proporcionālitātes pieļaujamas, lai vēlēšanas tomēr paliktu proporcionālas. Par atbildes gūšanu jāpateicas sīkpartijām, kas gadsimta sākumā Satversmes tiesā apstrīdēja barjeras atbilstību Satversmei. Tiesa lēma, ka tagadējā vēlēšanu kārtība atbilst proporcionālu vēlēšanu principam.

Tā ka tagad var droši rēķināt novirzes no proporcionālitātes un zināt, ka tās atzītas par pieļaujamām. Vienkāršs un trāpīgs rādītājs ir balsu un vietu īpatsvara starpību summa:

 D=0,5∑|si-vi|, kur D - novirze no proporcionālitātes, si - i-tās partijas vietu īpatsvars, vi - i-tās partijas balsu īpatsvars.

Latvijā novirze parasti bijusi maķenīt virs 10%. Ja kāda partija palikusi tieši zem barjeras (1995.g. sociķu koalīcija "Darbs un taisnīgums" - 4,6% balsu, 2002.g. "Latvijas ceļš" - 4,9% un LSDSP - 4,0%), tad novirze palecas līdz 15-20%. Šogad partiju apvienību dibināšanas un skaidras nošķiršanās dēļ nopietnās partijās un sīkpartijās novirze bijusi zemāka nekā jebkad: 5,7%. Taisnības labad jāpiebilst, ka 1993.g. bija 4% barjera, un tāpēc Saeimā tika Dēmokratiskā centra partija ar 4,77% un Kristīgo dēmokratu savienība ar 5,01%.

Tā ka, apkopojot vienā teikumā, novirzes līdz 20% no proporcionālitātes atzītas par pieļaujamām. Tik divas piebildes.

Pirmā. Savulaik, lai novērstu pārmērīgu proporcionālitātes kropļošanu, L(SP)R Augstākā padome vēlēšanu likumprojektā bija paredzējusi 20% drošības vārstuli. Proti, ja zem barjeras paliek vairāk nekā 20% balsu, Saeimā laiž arī lielākās sīkpartijas, līdz nepārstāvēto balsu skaits kļūst mazāks par 20%. Ar niecīgu balsu vairākumu vārstuli izsvītroja, te var palasīt stenogrammu. Mans tēvs tolaik nopietni piedalījās spriešanā un lemšanā, un tas izraisīja paliekošu manis ieinteresēšanos par vēlēšanu lietām.

Otra piebilde. Kopš Satversmes pieņemšanas daudz laika pagājis, un pa šo laiku radusies izpratne, ka vēlēšanu sistēmas nevar skaidri nodalīt proporcionālās un mažoritārās. Drīzāk pastāv nepārtraukts intervāls, kur proporcionālitāti (un novirzi no tās) noteic, cik deputātu caurmēra vēlēšanu apgabalā vēlē. Divmandātu apgabali ir maķenīt proporcionālāki par vienmandāta, trīsmandātu - par divmandātu utt. Tāpēc, piemēram, ja Latvijā būtu 33 vēlēšanu apgabali atbilstīgi iepriekšējam administrātīvam dalījumam 26 rajonos un 7 lielās pilsētas, tad, formāli saglabājoties proporcionālām vēlēšanām, iznākums būtu tuvāks mažoritārām vēlēšanām nekā pašreizējai sistēmai, jo 3 mandātu caurmērs (100 deputātu / 33 apgabali) no vienmandāta kārtības atšķiŗas 3 reizes, savukārt no tagadējā 20 mandātu caurmēra (100 deputātu / 5 apgabali) - 6,7 reizes.

Atsaukties


5. Nov 2010 00:43 Sadrumstalotība

Samērā bieži dzirdama gaušanās par polītisko sadrumstalotību - kur divi latvieši, tur trīs partijas. Tiekoties ar brālīgu citu zemju partiju pārstāvjiem, esmu novērojis, ka gandrīz visi teicienu zina, tik attiecinātu uz savu tautu. Bet cik īsti partiju ir mums? Partiju reģistrā ir 57 ieraksti, vēlēšanās nupat piedalījās 13 saraksti, Saeimā tika 5, valdību veido 2. Kuŗš ir īstais skaitlis? Vēlēšanu pētnieki izmanto īpašu sadrumstalotības skaitli, kas rāda, cik vienlielu partiju radītu tādu pašu sadrumstalotību:

N=1/∑pi2, kur N - sadrumstalotība, pi - i-tās partijas balsu vai vietu īpatsvars.

Latvijā sadrumstalotība svārstījusies līdzi polītiskai attīstībai, partiju apvienošanai, šķelšanai un jaunu dibināšanai. Atceros, kāda šļura bija 1995.g. Saeima, un saskatāms arī, ka šogad sadrumstalotība apvienību dibināšanas dēļ ir zemāka nekā jebkad. Salīdzinot balsu un vietu sadrumstalotību, redzams, kā darbojas vēlēšanu sistēma - parlamentā sadrumstalotība vienmēr mazāka nekā vēlēšanu urnās.

Un kā Latvijas 4,43 izskatās pret citām Eiropas valstu vēlēšanām? Spriediet paši, šogad Ungārijā bija 2,86, Lielbritānijā 3,68, Zviedrijā 4,79, Slovākijā 5,53, Čechijā 6,75, Nīderlandē 6,97 un Beļģijā 10,04.

Atsaukties


3. Nov 2010 14:15 Pilsētas un lauki

Salīdzinot, kā balsots pilsētās un laukos, iezīmējas jau minētie trīs partiju puduŗi.

Saraksts % pilsētās % laukos
V 30,1 36,2
SC 32,1 13,5
ZZS 16,7 28,3
NA 7,5 8,8
PLL 8,0 7,5
PCTVL 1,7 0,9
pārējie 3,9 4,8

Labi, SC un ZZS atšķirība skaidri redzama, bet kāpēc es uzdrošinos apgalvot, ka V un NA ir pilsētnieku saraksti, ja tiem augstāks procents laukos? Jo pilsētu un lauku atšķirība pārkrievotības ziņā ir lielāka nekā latviešu vēlētāja viedokļa nianses. Un V un NA ir latviešu pilsētnieku saraksti. Ja noņem nost SC, PLL un PCTVL, tad no atlikušā "Vienotība" pilsētās guvusi 51,7% un laukos 46,3% un Nācionālā apvienība - 12,8% pilsētās un 11,2% laukos.

1 atsauksme - Atsaukties


3. Nov 2010 12:43 V, SC, ZZS

Tas, ka trīs lielākie saraksti pārstāv katrs atšķirīgu elektorātu, ļauj vēlēšanu pamatkartē iekļaut papildus ziņas un krāsot to maķenīt jestrāku.

Te parādās, kuŗas Latvijas vietas pārkrievotas, kuŗas - iekrievotas. Labi redzama zilizaļa Pamatlatvija, kas pārlaidusi krievu okupāciju samērā viegli. Manāma arī latviešu elektorāta atšķirība pārkrievotā Lielrīgā un Latgales DA: Rīgā latvieši visvairāk cerības likuši uz "Vienotību", bet Latgalē lielākā latviešu partija ir ZZS.

Atsaukties


3. Nov 2010 12:24 Latvijas partiju puduŗi

Jau rakstīju, ka Rīgā partijas vēlētāju acīs dalās latviešu un krievu pudurī. Latvijā kopumā ir citādi. SC un PCTVL tāpat veido krievu puduri, kur Latvijas mērogā ietilpst arī PLL, taču latviešu saraksti - tāpat kā citās vēlēšanās - nošķiŗas pilsētu un lauku pudurī. Pilsētu pudurī ir "Vienotība", Nācionālā apvienība un Pēdējā partija, lauku pudurī - ZZS un vairākas sīkpartijas. Pašvaldību un iecirkņu līmenī aina ir līdzīga, vien iecirkņu iznākumu izkliede ir lielāka, tāpēc korelācijas tuvākas nullei.

Partiju sekmes turpmākās vēlēšanās būs atkarīgas no tā, cik tās spēs iemiesot, kas katra puduŗa vēlētājam svarīgs - krievu pudurī krieviska Latvija, latviešu pilsētniekiem - godīgums un latviskums, latviešu lauciniekiem - Saimnieks un naudas izbičošana no valsts.

Atsaukties


3. Nov 2010 00:34 Laiks tējot

Lieta, kam par godu rīt celt un tukšot krūzi tējas ar pienu: AAV Kongresa vēlēšanu iznākumi. Izskatās, b.Obama varēs pārliecināties, cik taisnības teicienā "kāds darbs, tāda alga".

Labākai sajēgai un iedvesmai dažas saites, kas tur notiek:

Sekot vēlēšanu iznākumiem var kaut vai te.

Atsaukties


23. Okt 2010 23:59 Augšup un lejup

Rīgā labi - var tieši salīdzināt Saeimas vēlēšanu iznākumus ar Rīgas domes skaitļiem pērn un redzēt, kam gada laikā atbalsts audzis un kam - krities.

Saraksts 2010. 2009. +/-
SC 40,9 34,8 +6,1
V 27,8 34,3 (PS+JL+SCP) -6,5
ZZS 10,9 2,0 +8,9
PLL 8,0 17,3 (LPP/LC+TP) -9,3
NA 7,2 5,2 (TB/LNNK+VL) +2,0
PCTVL 1,9 2,7 -0,8
Citi 3,3 3,7 -0,4

4 atsauksmes - Atsaukties


23. Okt 2010 23:20 Rīgas latviešu un krievu partijas

Par Rīgas vēlēšanu karti dažs pilnīgi pamatoti norāda, ka svarīga ne tikai uzvarētāju balsu starpība, bet latviešu un krievu partiju balsu attiecība kopumā. Tā kā latvieši ir vairāk sadrumstaloti, Rīga nav gluži tik sarkana, kā esmu tēlojis. Piekrītu. Tomēr vispirms jāatrod, kuŗas partijas Rīgā 2.oktobrī bijušas latviešu un kuŗas - krievu.

To var atrast, aprēķinot partiju korelāciju pēc balsu īpatsvara iecirkņos un apvienojot puduŗos partijas ar savstarpēji pozitīvu korelāciju. Lūk, tabula:

Redzams, ka partijas tiešām nošķiŗas divos skaidri izteiktos puduŗos:

 • latviešu pudurī, kā kodolu veido "Vienotība" un Nācionālā apvienība (savstarpējā korelācija: 0,919) un kur vēl ietilpst (korelācijas dilšanas secībā) ZZS, Pēdējā partija, "Par prezidentālu republiku", "Ražots Latvijā", KDS, "Atbildība", PLL un "Daugava - Latvijai";
 • krievu pudurī, kur ietilpst "Saskaņas centrs" un PCTVL (savstarpējā korelācija: 0,801), kā arī "Tautas kontrole".

Rīgas latviešu partijas guvušas 56,8% balsu, krievu - 43,2%, kas ir tuvu vēlētāju sadalījumam pēc tautības. Piebilstams, ka minētie partiju puduŗi attiecināmi tikai uz Rīgu, jo Latvijai būtu jāskatās korelācija Latvijas mērogā. Piemēram, pērn ZZS un TP Rīgā bija latviešu partijas, bet Latvijas mērogā - ne latviešu, ne krievu: ZZS - lauku partija, TP - Preiļu un Riebiņu partija. Vēl pieminams, ka šogad PLL Rīgā elektorāta ziņā vairāk bijusi latviešu partija. Pērn LPP/LC bija vairāk krievu partija, tak krievi no Šlesera dezertējuši vēl lielākā mērā nekā latvieši, pārplūduši pie SC, PLL atbalsts sarucis un SC - audzis.

10 atsauksmes - Atsaukties


22. Okt 2010 12:10 Rīga

Vēlēšanu iznākumi Rīgā pilnībā līdzinās tautību kartei.

4 atsauksmes - Atsaukties


20. Okt 2010 00:33 Vietējais un vispārējais

Vēlēšanu kartes var darināt arī kandidātu balsīm. Piemēram, salīdzināt 1. un 2. vietas ieguvējus Nācionālās apvienības sarakstā Zemgales apgabalā, kur NA ieguva 1 vietu un nieka 188 balsu (ZZS→NA) pietrūka līdz 2 vietām.

Redzams, ka Sils pirmo vietu pārliecinoši guvis dzimtā Lapmežciema pagastā, labāk ieredzēts par Parādnieku tuvākā Lapmežciema apkaimē, vienā līmenī apkārt Jēkabpilij, bet visur citur uzvar Parādnieks. Tipisks sadalījums "vietējais kandidāts pret vispārzināmu kandidātu". Lai nemulsina dažādu nokrāsu sarkanraibums - tā cēlonis nav kaut kādas nopietnas atšķirības Parādnieka un Sila populāritātē, bet gan mazs balsojušo skaits sīkos lauku iecirkņos, kur pat viens vēlētājs var mainīt iecirkņa toni. Galēji tas parādās Pilskalnē (tumši sarkans pagasts Leišmales DA). Tur par NA nobalsojis 1 vēlētājs, kas ievilcis plusu Parādniekam, Kasparam Gerhardam un Jurim Dobelim, bet pārējos izsvītrojis. Iznākumā Sila un Parādnieku balsu starpība ir -2, kas attiecībā pret 1 balsojušo dod fantastiskus -200%. Būtu cilvēks plusus un svītrojumus licis pretēji, būtu +200% Sila labā. Raibumu var izskaust, skatot vēlēšanu iznākumus lielākā mērogā - novados, kur viena vai pāris vēlētāju izvēle necik daudz negroza kopainu. Tiesa, tādā veidā zūd asums, un vairs nevar noteikt, vai Sils ir no Lapmežciema, Engures vai Smārdes. Tomēr pamatsakarība "vietējais pret vispārzināmu" kļūst labāk redzama.

Atsaukties


12. Okt 2010 23:55 Svītrojumi

Par mazāk patīkamo - par svītrojumiem. Šogad kandidāti šķiet svītroti biežāk: pirmkārt, vēlētāji niknāki; otrkārt, partijas sagājušas apvienībās. Salīdzinot galvenos sarakstus pa apgabaliem, šis tas novērojams:

 1. Latgale ir visagresīvākais apgabals neatkarīgi no partijas un kandidātiem;
 2. "Saskaņas centra" vēlētāji ir vienoti savā krievu imperiālismā;
 3. "Par labu Latviju" nav patikusi pat tiem, kas par to balsojuši;
 4. ZZS, pie kuŗas vēlētājiem bijis ~20 reižu vairāk laika pierast un kuŗas partijām bijis ~20 reižu vairāk laika sakust nekā "Vienotībai" un Nācionālai apvienībai, svītrojumu ziņā turas puslīdz vienā līmenī ar V un NA.

Procenti rēķināti, sasummējot visu attiecīgā saraksta attiecīgā apgabala kandidātu svītrojumus, izdalot to ar kandidātu skaitu (tā tiek iegūts caurmēra kandidāta svītrojumu skaits) un iegūto skaitli dalot ar saraksta balsu skaitu attiecīgā apgabalā.


9 atsauksmes - Atsaukties


12. Okt 2010 16:33 199.iecirknis, Māris Kaminskis

Nepazīstu Māŗa Kaminska, bet izskatās, ka 199.iecirknī (Jelgavas 4.vidusskola) viņam piešķirts 100 balsu par daudz - sajaukta vietām plusu un bezatzīmju aile. Esmu aizlaidis CVK lūgumu noskaidrot patiesību.

1 atsauksme - Atsaukties


7. Okt 2010 12:23 Nācionālā apvienība

Esmu uztaisījis Nācionālās apvienības vēlēšanu karti pa pagastiem, pilsētām un Rīgas rajoniem. Vislabākie panākumi bijuši Vidzemē (izņemot tās austrumu malu) un Zemgalē, kur NA turas ap 10%. Kursā tā ir 7-8% līmenī, bet pārkrievotajā Latgales daļā dienvidaustrumos krīt zem 5%. Izceļas atsevišķu aktīvistu panākumu salas - Balvu novadā (paldies Jānim Trupovniekam), Ciblā (paldies Rudītei Laizānei), Aulejā (paldies Janīnai Vanagai), ap Jēkabpili (paldies Jānim Zalakam), Lapmežciemā (paldies Jānim Silam) un Kalētos (paldies Agritai Driviņai).

2 atsauksmes - Atsaukties


5. Okt 2010 15:02 Saeimas vēlēšanu pamatkarte

10 atsauksmes - Atsaukties


2. Okt 2010 16:43 Lielrīga

Karte rāda augstāku aktīvitāti Rīgas aglomerācijā, un visvairāk iegūt no tā varētu galvenā Lielrīgas partija - "Vienotība".

1 atsauksme - Atsaukties


2. Okt 2010 15:32 Vidzemes augstienē

userinfovedjmah ziņo vēlētāju aptaujas rezultātus Kaivē, Vecpiebalgā, Ērgļos, Inešos, Jumurdā. Skaitot tikai zināmās balsis un salīdzinot ar 2009.g. Eiroparlamenta vēlēšanām:

 • "Vienotībai" bija 50%, tagad 46%;
 • Zaļo un zemnieku savienībai bija 6%, tagad 27%;
 • Nācionālai apvienībai bija 15%, tagad 12%;
 • "Par labu Latviju" bija 10% un arī tagad 10%;
 • "Saskaņas centram" bija 4%, tagad 3%.

Bez pārsteigumiem.

PAPILDUS. Pēc 15.40 ziņotā: V 45, ZZS 31, 11 NA, PLL 7, SC 4. ZZS vairāk, PLL mazāk.

VĒL PAPILDUS. 2006.g., kad ZZS ieguva 18 vietu Saeimā, tai šajos iecirkņos bija 24% balsu.

Atsaukties


1. Okt 2010 21:47 Manas domas

Labi, viss, jāiet gulēt, gaŗa diena priekšā. Atvadām mana prognoze, kas atšķiŗas no iepriekšējo vēlēšanu pareģojumiem, ka nav mainījusies mēnešiem un ir apbrīnojami apaļa:

 • V - 30;
 • SC - 30;
 • ZZS - 20;
 • NA - 10;
 • PLL - 10.

3 atsauksmes - Atsaukties


1. Okt 2010 01:27 Zīmes

Šodien ievēroju vairākas zīmes. Vispirms nopriecājos, ka tagadējā V+NA+ZZS koalīcija jau svētdien sāks nākamās valdības sarunas. Laba zīme, kas mudina cerēt, ka varētu tapt labākā no trīs iespējamām koalīcijām (V+NA+ZZS, V+SC, SC+PLL+ZZS). Vakarā LNT premjerkandidātu debatēs bija redzams, ka, izmantojot zolītes jēdzienus, mazo saspēlē pret lielo Šleseru Zīlem un Dombrovskim piebiedrojies Lembergs. Arī tas vedināja domāt par V+NA+ZZS valdības turpināšanos. Darvas karote gan bija līdeŗu atbildes par vēlamākiem partneŗiem. Dombrovskis un Zīle vienā balsī nosauca V+NA+ZZS, taču Lembergs - dzīvosim, redzēsim.

2 atsauksmes - Atsaukties


30. Sep 2010 17:13 Par ko balsot

Par 12.sarakstu, par Nācionālo apvienību "Visu Latvijai!"- TB/LNNK. Kāpēc? Pavisam vienkārši: tie ir vienīgie, uz kuŗiem var paļauties, ka latviešu intereses aizstāvēs. Citas latviešu partijas - pat "Vienotība" - gatavas laist pie varas krievu imperiālistus, lai tik pašas varētu apmierināt savu alkatību un baudkāri. Balsojiet par Nācionālo apvienību, un Latvija tiks pavilkta maķenīt tālāk no Kremļa.

Šais vēlēšanās ir vēl pāris apsvērumu.

Pirmais - Dombrovskis. Proti, ja grib, lai Dombrovskis tiešām turpinātu strādāt - drošākais ir balsot par Nācionālo apvienību. Kā tā? Tāpēc, ka 15 NA deputātu un 25 "Vienotības" deputāti drīzāk iznākumā dos Dombrovska valdību nekā 10NA+30V. Kāpēc? Jo V+NA+ZZS nav vienīgā koalīcija, ko apsveŗ "Vienotība" - vēl ir V+SC. No iekšējas pārdales starp V un NA summa V+NA+ZZS nemainās un paliek ap 60, un tik un tā paliek spēkā NA<V. Varu apliecināt, ka NA nav lielummanijas, un abos gadījumos NA labprāt turpinās darbu Dombrovska vadībā. Savukārt V+SC varbūtība krīt līdz ar "Vienotības" vietu skaita krišanu. Un te nav runa tikai par salātzaļas gaismas došanu Latvijas pārkrievošanai. Jāliek vērā, ka V+SC koalīcijā abas puses ir aptuveni vienlīdz lielas, un nevienai nav pamata izvirzīt savu premjeru. Tāpēc V+SC gadījumā paaugstinās "neitrālu" "kompromisa" premjera kandidātu izredzes - jau ticis minēts Platais, Sudraba, varbūt vēl kas. Papildus ieguvums ir, ka 15NA+25V variantā tiek mazināta tāda izsena "Vienotības" vājība kā iedomība.

Otrs apsvērums. Šogad vērts balsot pat par bezcerīgām sīkpartijām, pat tukšu aploksni urnā mest vērts. Kāpēc? Jo tā tiek celta barjera tikšanai Saeimā, un vistuvāk pie 5% ir PCTVL. Balsojiet, un jūs būsit palīdzējuši izlidināt PCTVL no Saeimas. "Saskaņas centra" vietu skaita mazināšanai gan ar to nepietiks - tur jābalso par tādu partiju, kas tiek Saeimā. Savukārt drošākais līdzeklis, lai mazinātu SC ietekmi pēc vēlēšanām, ir iespējami daudz latviešu nācionālistu Saeimā, iespējami liela un stipra Nācionālās apvienības frakcija.

12 atsauksmes - Atsaukties


28. Sep 2010 22:08 Vēlēšanu kontrolskaitļi

± Kā noteikt, kas vēlēšanās uzvara un kas zaudējums? Var sekot iekšējām izjūtām. Tomēr, ja aptaujātu visu sarakstu pārstāvjus, iekšējo izjūtu summa būtu lielāka par 100%. Tāpēc gaidu mērīšanai talkā nāk salīdzināšana ar iepriekšējām vēlēšanām un līdzšinējo spēku samēru. Kādi ir kontrolskaitļi sestdienas vēlēšanām?

Balsu ziņā vērts salīdzināt ar trīs iepriekšējām vēlēšanām: 2006.g. Saeimas, 2009.g. Rīgas domes un 2009.g. Eiroparlamenta. Tiesa, katrām ir savi trūkumi: 2006.g. bija sen, un kopš tā laika polītiskais stāvoklis ir pamatīgi mainījies; Rīgas domes vēlēšanu iznākumi der salīdzināšanai tikai Rīgā; Eiroparlamenta vēlēšanās vēlētāji lielā mērā balsoja par atsevišķiem kandidātiem, ne viņu pārstāvētām partijām. Un tomēr - kādi ir skaitļi?

Saraksts S 06 RD 09 EP 09
PLL 28,32 (TP+LPP/LC) 17,33 (TP+LPP/LC) 10,46 (TP+LPP/LC)
ZZS 16,81 2,01 3,79
V 16,48 (JL) 34,31 (JL+PS+SCP) 35,49 (JL+PS+SCP)
SC 14,52 34,79 20,93
NA 8,48 (TB/LNNK+VL) 5,25 (TB/LNNK+VL) 10,45 (TB/LNNK+VL)
PCTVL 6,06 2,74 9,84

Labākais PLL orientieris ir Rīgas domes vēlēšanu līmenis, bet citur jāiztiek ar Eiroparlamenta skaitļiem. ZZS salīdzināma ar iepriekšējo Saeimu. "Vienotībai" labi der kā Rīgas dome, tā Eiroparlaments. "Saskaņas centru" Rīgā der salīdzināt ar Rīgas domes vēlēšanām, bet Latvijā kopumā ar SC+PCTVL summu Eiroparlamentā (30,77%), jo PCTVL bez Ždanokas visticamāk izkritīs no Saeimas (skatīt Rīgas domes skaitli pārkrievotajā Rīgā). Nācionālā apvienība Rīgā salīdzināma ar Rīgas domes vēlēšanu iznākumiem, bet citur Latvijā no Eiroparlamenta skaitļiem jāatņem pāris procentu Zīles faktora un, Vidzemi izņemot, procents Lāča faktora.

Svarīgs ir arī vietu sadalījums Saeimā, un to var salīdzināt ar diviem skaitļiem: 2006.g. Saeimas vēlēšanu iznākumiem un pašreizējo spēku samēru:

Saraksts  S 06  S 10 
 PLL 33 (TP+LPP/LC)   26
 ZZS 18   18 20
 V 18 (JL)   28 26
 SC 17   18
 NA 8 (TB/LNNK)   5
 PCTVL  5

Salīdzinot ar pašreizējo stāvokli, var prognozēt pamatīgu PLL sarukšanu, mērenu ZZS "Vienotības" pieaugumu, ievērojamu SC un NA pieaugumu, "Vienotības" ZZS palikšanu tagadējā līmenī un PCTVL izzušanu.

Uzvarētājus, zaudētājus un cāļus skaitīsim svētdienas naktī.

4 atsauksmes - Atsaukties


23. Sep 2010 18:24 Vēlēšanu birža

Saeimas vēlēšanu biržā dalībnieki šobrīd prognozē vēlēšanu iznākumus jau diezgan šauros intervālos:

Saraksts ne mazāk kā ne vairāk kā
"Saskaņas centrs" 20,0% 25,5%
"Vienotība" 19,3% 20,1%
Zaļo un zemnieku savienība 14,3% 15,9%
Nācionālā apvienība 10,3% 15,9%
"Par labu Latviju" 7,3% 11,5%
PCTVL 4,0% 6,6%
pārējie kopā 8,3% 12,7%

Ikviens joprojām var iesaistīties biržā ar savām prognozēm un tuvināt kopējos skaitļus savām domām par vēlēšanu iznākumiem.

Pēdējā laikā esmu pārdevis PCTVL akcijas par 4,01...6,94 un sīkpartiju summu par 8,30...8,47, kā arī pircis ZZS akcijas par 15,86. Tā arī domāju: PCTVL Saeimā netiks, sīkpartijas pa visām kopā nedabūs ne 8% balsu, bet ZZS gan jau 16% dabūs.

Atsaukties


13. Sep 2010 00:22 Vēlēšanu birža

Vēlēšanu biržā pagaidām man bijuši trīs vērā liekami darījumi:

 1. iepirkt ZZS akcijas par 15,00 - jo domāju, ka zaļzemnieki dabūs vairāk nekā 15% balsu;
 2. pārdot NA akcijas par 18,72 - jo domāju, ka Nācionālā apvienība dabūs mazāk nekā 19% balsu;
 3. iepirkt V akcijas par 20,00 - jo domāju, ka "Vienotība" dabūs vairāk nekā 20% balsu.

Dalībnieku skaits paaudzies, aktīvitāte arī, tā ka birža kļuvusi kā interesantāka, tā par kripatu precīzāka. Paldies, kas piebiedrojušies, un jauni dalībnieki joprojām ir ļoti gaidīti. Šobrīd kursi ir:

 • SC 30;
 • V 20;
 • ZZS, NA, PLL 15...17;
 • PCTVL 7;
 • citi 10.

Viegli pamanīt, ka summa pārsniedz 100. Manuprāt, divkārt par augstu tiek vērtētas PLL un PCTVL akcijas un pusotru reizi par augstu - NA un sīkpartiju izredzes.

Atsaukties


9. Sep 2010 16:58 Vēlēšanu birža

Vēlēšanu biržas pamatekrānsDarbu sākusi Saeimas vēlēšanu birža, kur ikviens samēroties vēlēšanu iznākumu prognozēs ar citiem. Šobrīd partiju akciju kursu līderis ir "Saskaņas centrs" ar ~30% balsu. "Vienotības", Zaļo un zemnieku savienības un "Par labu Latviju" izredzes tiek vērtētas 15..17% apmērā, bet Nācionālai apvienībai dod 8% balsu. Pēc biržas dalībnieku domām, Saeimā tiks arī PCTVL ar 7% balsu.

Ko darīt, ja minētie skaitļi šķiet aplami? Nebrēkt par blēdībām, bet pašam iesaistīties biržā ar savām prognozēm un mainīt partiju akciju kursus, lai tie kļūst ticamāki.

Kā birža darbojas? Vispirms - viss ir par velti. Otrs: saskarne ir vāciski. Tiesa, es neesmu mācījies vācu valodu nevienu stundu un tik un tā tieku itin labi galā. Sākumā jāreģistrējas, tad jāizvēlas darboties Latvijas vēlēšanu tirgū. Ar to dalībniekam tiek piešķirtas 100 000 vienības iedomātas naudas, ko turpmāk atļaušos apzīmēt ar Ls.

Ko ar to var darīt? Biržā 1% balsu pielīdzina 1 iedomu naudas vienībai. Ja, piemēram, notiek darījums ar "Saskaņas centra" akcijām par Ls22,00, tas rāda, ka biržas dalībnieki prognozē SC 22% balsu.

Un tātad vēlreiz - ko ar piešķirto naudu darīt? Var no "centrālās bankas" iepirkt akciju portfeļus, kur ietilpst pa 1 katra saraksta akcijai. Cena ir nemainīgi Ls100, jo visi saraksti kopā vienmēr dabūs 100% balsu. Ja ir vēlēšanās, akciju portfeļus var jebkuŗā brīdī par to pašu cenu pārdot "centrālai bankai" atpakaļ.

Var izlikt savus pirkšanas un pārdošanas uzdevumus. Piemēram, ja es uzskatu, ka Nācionālā apvienība dabūs vairāk par 5% balsu, varu droši iesniegt pirkšanas uzdevumu par Ls5,00. Ja es uzskatu arī, ka NA tomēr 20% nedabūs, tad iesniedzu pārdošanas uzdevumu par Ls20,00.

Var apskatīties citu dalībnieku pirkšanas un pārdošanas uzdevumus un pameklēt aplamības. Piemēram, ja kāds piedāvā "Vienotības" akcijas par Ls22,00, bet es domāju, ka "Vienotība" dabūs vismaz 25% balsu, es nekavējoties pērku par Ls22 piedāvātās akcijas.

Iznākumā partiju akciju kurss svārstās ap vērtībām, kas dalībnieku vairumam šķiet visticamākās, un rāda, kādi vēlēšanu iznākumi tiek prognozēti. Cik tādiem reitingiem var ticēt? Te izšķirīgais ir dalībnieku skaits un aktīvitāte. Ja ir kāds ducis dalībnieku, kuŗi katrs reizi dienā kaut vienreiz kaut ko nopērk vai pārdod, birža precīzitātē jau līdzinās aptaujām un pārspēj tās reitingu aktuālitātē.

Protams, labums tiek arī katram pašam - samēroties ar citiem prognozēs, apgūt biržas darbības pamatus, redzēt, kā veidojas reitingi, un ietekmēt tos, un darīt to visu kā spēlējoties. Uzvar trāpīgākais!

4 atsauksmes - Atsaukties


9. Sep 2010 13:14 Kaut tā arī būtu...

...ka ZZS un "Vienotība" vieni otriem dotu priekšroku.

2 atsauksmes - Atsaukties


7. Sep 2010 12:17 Četri mandāti??

Kāds (izskatās, GfK) kaut ko nopietni salaidis dēlī:

"Pārrēķinot iespējamo vietu sadalījumu parlamentā, pieņemot, ka neizlēmušo balsis sadalīsies proporcionāli izlēmušo izvēlei, GfK aplēsa, ka SC iegūtu 31 vietu, "Vienotība" – 29 vietas, ZZS – 19 vietas, PLL – astoņus deputātu mandātus, VL-TB/LNNK – deviņas vietas un PCTVL – četrus mandātus."

2 atsauksmes - Atsaukties


6. Sep 2010 23:24 Muļķa sīkpartijas

Piecas vissīkākās sīkpartijas, kas kandidē Saeimas vēlēšanās, saskaņošot rīcību. Muļķi, vajadzēja agrāk rīkoties un iesniegt kopīgus sarakstus! Nē, ne jau tāpēc, ka tad parādītos kādas izredzes pārsniegt 5%. Sīkpartijām svarīgi ir tikt virs 2%, jo no 2012.g. valsts atņems mums naudu un izmaksās partijām, kas būs pārsniegušas 2%, Ls0,50 par katru iegūto balsi, tātad vismaz piecciparu skaitli. Lūk, par to bija jādomā, nevis tagad kopīgi priekšvēlēšanu sarīkojumus vīkšt, kopīgi brēkt, ka nav uzaicināti LNT debatēs, un kopīgi vēlēšanas novērot. Zīmīgi, ka nopietnākās sīkpartijas - Pēdējā partija un "Atbildība" - no sīksīkuļiem norobežojas.

Atsaukties


6. Sep 2010 22:39 Vēlētāji starp V un NA

''Vienotība'' var pārvilināt 17% VL-TB/LNNK vēlētāju, pūš "Vienotības" taure "Ir". Un zināt - pūš pīlītes. Jo kādi ir skaitļi? "Vienotība" var pārvilināt 17% Nācionālās apvienības vēlētāju, un NA - 10% "Vienotības" vēlētāju. "Vienotības" reitings ir 24%, NA reitings nav minēts, bet var pieņemt trīsreiz mazāku - 8%. Tātad "Vienotība" var pārvilināt 17%x8%=1,4%, bet NA - 10%x24%=2,4%! Protams, izšķirīgais nezināmais ir, kāda daļa no tiem 17% un 10% svārstīgajiem tiešām mainīs partiju, bet, pieņemot abās pusēs vienādu intensitāti, svārstīgie vēlētāji vairāk plūst no "Vienotības" pie Nācionālās apvienības.

Tags: , ,

Atsaukties


6. Sep 2010 22:29 Polīttechnologi par NA

Polīttechnologi Jurģis Liepnieks (SC), Edgars Jaunups (V) un Ēriks Stendzenieks (PLL) Latvijas Radio "Krustpunktos" piektdien, 3.septembrī par iespējamu lielāko pārsteigumu Saeimas vēlēšanās vienprātīgi atzīst negaidīti labus Nācionālās apvienības panākumus.

Atsaukties


6. Sep 2010 22:28 LTV debates

Šobrīd LTV rāda Kursas polītiķu debates. Gaŗlaicīgāk par LNT.

Atsaukties


6. Sep 2010 17:09 Suņu sēnes zied

Sestdien "LA" (un nu arī "Delfos") gaumīga Šļūkas karikātūra:

"Septembris Latvijā - sēņu un priekšvēlēšanu aģitācijas laiks."

Atsaukties


1. Sep 2010 14:35 Apgabalu reitingi

Jāatzīst, Nācionālās apvienības 16,2% Vidzemē ir tīkami. Tomēr es vēlos redzēt pilnu ainu. Mīlīši, ja kādam ir kāda kantoŗa visu apgabalu reitingi, labprāt uzmestu aci.

3 atsauksmes - Atsaukties


1. Sep 2010 02:43 Jauns kumeļš var kļūt liels zirgs, bet vecs ēzelis - nekad!

LNT rīko vēlēšanu apgabalu galveno sarakstu līdeŗu debates. Biju aizbraucis paskatīties un paklausīties Zemgales debates Jelgavā. Iepatikās. Tur par vakara naglu kļuva Imanta Parādnieka izaicinājums Andrim Šķēlem pārbaudīties ar melu detektoru. Šovakar biju Valmierā Vidzemes debatēs. Ja par rādītāju ņem, cik lielu citu partiju pārstāvju atzinību izpelnījās kāds debatētājs, tad 1.vietā ir Raivja Dzintara teiktais par VL! iešanu polītikā: "Jauns kumeļš var kļūt liels zirgs, bet vecs ēzelis - nekad!" Arī no nācionālisma ļoti tālu stāvošā Nellija Ločmele atzīst, ka debašu līderis bijis Dzintars un manis pieminētais kļuvis par vakara citātu.

8 atsauksmes - Atsaukties


30. Aug 2010 21:38 59 sekundes jautrības

Jānis Sils (VL-TB/LNNK) pret Helēnu Demakovu (PLL).

Atsaukties


23. Aug 2010 00:27 Iesaku

Lūk, kam es pirmam liktu plusiņu, ja vēlēšanās būtu Zemgalē.

4 atsauksmes - Atsaukties


20. Aug 2010 10:44 Vēlēšanas un to iznākumu viltošana

Cienīgs userinfokrii gabals par vēlēšanām un to iznākumu viltošanu tepat Latvijā.

1 atsauksme - Atsaukties


27. Jul 2010 14:58 Darbs godīgām vēlēšanām

Daru zināmu, ka no 26.jūlija līdz 6.augustam notiek pieteikšanās darbam iecirkņa vēlēšanu komisijās.

Te var iepazīties, kas komisijās darāms:
http://web.cvk.lv/pub/public/29582.html

Te ir instrukcija, kā notiek pieteikšanās:
http://web.cvk.lv/pub/public/29581.html

Iecirkņu sarakstu un adreses var apskatīt te:
http://web.cvk.lv/pub/public/29610.html

Pieteikuma veidlapu var izdrukāt no tejienes:
http://web.cvk.lv/pub/upload_file/Sa10/Velesanukomisijasloceklapieteikums.pdf

Pieteikumam jādabū izvirzītājs. Ir trīs iespējas:
 1. partija vai to apvienība;
 2. vēlēšanu komisijas loceklis (tātad Rīgā arī es);
 3. vēlētāju grupa - vismaz 10 balsstiesīgi Latvijas pilsoņi (tātad arī ģimene, darbabiedri, paziņas).

Rīgā pieteikumu var iesniegt izpilddirekcijā pēc iecirkņa piederības pirmdienās un trešdienās 13-17 un otrdienās, ceturtdienās un piektdienās 9-13:

 • Austrumu izpilddirekcijā Daugavpils ielā 31, 1.stāvā, 104.telpā, t.67802686;
 • Ziemeļu izpilddirekcijā Rūpniecības ielā 21, 1.stāva vestibilā, t.67026630;
 • Pārdaugavas izpilddirekcijā E.Smiļģa ielā 46, 3.stāvā, 304.telpā, t. 67012287.

Darbs ietveŗ dežūras, sākot no desmit dienām priekš vēlēšanām, pašas vēlēšanas 2.oktobrī no kādiem 6 rītā un skaitīšanu līdz uzvarai. Galvenās prasības, manuprāt, ir možs prāts un izturīgs ķermenis. Pārējo var apgūt. Ja interesē polītika un vēlēšanas, šī ir lieliska iespēja būt pirmam, kas uzzina vēlēšanu iznākumus. Ja ir kādi jautājumi, var jautāt man vai zvanīt minētām pieņemšanas vietām.

P.S. Pirmā pieteikšanās dienā saņemts desmitiem iesniegumu no Sociālistiskās partijas un "Par labu Latviju". Ceru, tas liecina par apzinību un centību, nevis vēlēšanu putinizāciju. Ja kādu māc bažas, tad lai šī ir mude pašam pieteikties.

3 atsauksmes - Atsaukties


6. Jul 2010 12:39 Izvēloties atcerieties

Un vēl.

Atsaukties


20. Jun 2010 22:47 Vēlēšanu iecirknis lielveikalā

Šogad viens Rīgas vēlēšanu iecirknis būs lielveikalā - "Spicē" (ja pavisam precīzi, "Spice Home").

Varat trīsreiz minēt, mīlīši, kuŗš bijis tas labais rūķis, kas izdomāja, ka nevis vēlētājiem jāiet uz iecirkni, bet iecirknis jāierīko tur, kur ir vēlētāji.

Atsaukties


4. Jun 2010 00:45 „Visu Latvijai!” - TB/LNNK izredzes

± Lielisks Jāņa Dombravas raksts pamudinājis arī mani iedziļināties, ar ko vēlēšanās var rēķināties un uz ko cerēt topošā tēvzemnieku un vislatviešu apvienība. Šobrīd izskatās, ka nācionālisti varētu gūt desmit vai mazliet vairāk vietu Saeimā.

Vispirms par reitingiem. Vēlēšanās procentus rēķina to tiem, kas piedalījušies vēlēšanās un par kaut ko nobalsojuši, nevis visiem balsstiesīgiem. Tāpēc aptaujās partiju procentus korektāk ir skatīt bez neteikšu-nezinu-nebalsošu, kas var būt pat puse aptaujāto. Ņemot to vērā, TB un VL reitingu attīstība izskatās mazliet citāda nekā Jāņa rakstā: ... tālāk ... )

2 atsauksmes - Atsaukties


2. Jun 2010 10:31 Polītiska reklāma

http://www.youtube.com/watch?v=uZcBEFqRG1M&feature=player_embedded

Atsaukties


4. Mar 2010 11:31 Rīgas partijas

Esmu uztaisījis partiju panākumu kartes pērnās Rīgas domes vēlēšanās. Skatīt tās. )

Labi redzams, ka par "Saskaņas centru" balsojuši krievi un par Pilsonisko savienību latvieši. LPP/LC piesaistījusi kā krievus (mazliet vairāk), tā latviešus (mazliet mazāk) un visā Rīgā turas 10...20% līmenī. "Jaunais laiks" ēno PS ar mazāku balsu skaitu. Sabiedrība citai politikai un "Tēvzemei un Brīvībai"/LNNK virs 5% izrāvušās atsevišķos latviskākos iecirkņos. Citas partijas kartēt nav vērts, jo virs 5% tikusi vienīgi PCTVL 43.iecirknī (Centrāltirgus-Centrālā stacija) un ZZS 104.iecirknī (Berģi aiz Brīvdabas mūzeja).

2 atsauksmes - Atsaukties


2. Mar 2010 23:46 Rīgas vēlētāju aktīvitāte 2009.g. vēlēšanās

Pērnās vēlēšanās Rīgā vēlētāju aktīvitāte nebija saistīta ar vēlētāju tautību. Vispār grūti pateikt, ar ko tā bija saistīta, kaut svārstījās diezgan plašā intervālā no 40% līdz 70%. Vienīgais, ko varu izdomāt - centrā bija kūtrāki vēlētāji.

Skatīt karti. )

Atsaukties


25. Feb 2010 21:48 Polītiskā Rīga II

Esmu uztaisījis Eiroparlamenta vēlēšanu iznākumu karti pa Rīgas iecirkņiem. Te Pilsoniskā savienība krietni mazāk atpalika no "Saskaņas centra", jo tam daudz balsu atņēma Ždanoka. Var salīdzināt ar Rīgas domes vēlēšanu karti, un katrs lai pats izsveŗ, kuŗa karte labāk atbilst viņa priekšstatam par attiecīgo rajonu latviskumu vai krieviskumu.

Pavērt aizkaru uz Rīgu. )

5 atsauksmes - Atsaukties


19. Feb 2010 22:23 Polītiskā Rīga

Esmu uztaisījis Rīgas domes vēlēšanu uzvarētāju karti pa iecirkņiem. Skaisti!

Nudien skaisti! )

2 atsauksmes - Atsaukties

Back a Page