Journal    Friends    Archive    User Info    memories
  Ciba: Atsauksmes | Jaunākais | When Ciba's down |
Joki: Dienas komikss | Ilustrācijas | Savāda Krievija | Tautas kubs |
Pasaule: Afgāņu savaite | Brīvības sala | Erudīti par ES un ne tikai | Galvaspilsētas vēstis | Greizais BBC | Irākas Omārs | Kolbijs Košs Kanādā | Krievi un Krievija | Marks Meksikā | Marks Steins | Mišela | Muļķību atspēkotāji | Nafta velna sūdi ir | Panorāma | Politkorektums darbībā | Pura vells | Tuvie Austrumi tuvumā | Vācu smadzeņu skalošana | Vecā, labā Anglija | Vēlēšanu ģeografija | Viņi netiks cauri | Viņu tikumi | Ziņu centrāle |

Personīgas Ritvara domiņas


27. Nov 2012 22:18 "Lasītprieks" pret "Es šobrīd lasu"

Ir Cibā divas grāmatu komūnas: userinfoes_shobrid_lasu un userinfolasiitprieks . Katrreiz, kad ziņu lentē ieraugu kārtējo "Es šobrīd lasu" ielikto grāmatas vāku, vieglā pretīgumā noskurinos. Katrreiz, kad ieraugu ierakstu "Lasītpriekā", ar interesi izlasu vismaz pirmo teikumu. Tiesa, ieraksti abās vietās nenoliedzami atbilst komūnu sūtībai:

"Šeit var parādīt citiem, kādu grāmatu tu šobrīd lasi, piemēram, ieliekot grāmatas vāka attēlu,"

un

"Ja pēc grāmatas izlasīšanas tev rodas vēlme padalīties priekā, šī ir īstā vieta. Žanram nav nozīmes, galvenais ir nenoslēpjama patika pret grāmatu. Kā zināms grāmatu recenzijas mūsdienās var atrast cik uziet, tādēļ cienīsim un augstu godāsim aprakstus un komentārus ar personīgu attieksmi. Nekautrējaties pie raksta pievienot arī bildi ar grāmatas vāku."

Te arī tā atšķirība: "Lasītpriekā" ir domas par izlasītām grāmatām, bet "Es šobrīd lasu" domāts dižošanās tieksmes apmierināšanai — edz, es lasu, turklāt grāmatu, turklāt kādu! Vai grāmata tika izlasīta, vai tika izlasīts kaut vai līdz 17.lappusei — to komūna neprasa. Kur nu vēl, vai pēc izlasīšanās radušās kādas domas, un, kur nu pavisam, apliecināt domu rašanos, daloties tajās ar citiem. Paņēmu rokā, iebliezu vāku, ja daudz, pievārēju 1.nodaļu, ķeŗos pie nākamās. Iznākumā "Lasītpriekā" šogad ir trīs ieraksti, bet "Es šobrīd lasu" — divdesmit pēdējā mēneša laikā, no tiem viens, gods kam gods, ar aprakstu par izlasīto.

Pieļauju, būs, kas iebildīs — bet es taču kārtīgi un godīgi izlasīju līdz galam, un visādas domas man radās. Ticu, bet tad, lūdzu, aplieciniet to kaut vai 140 vārdos. Gaidīšu.

Atsaukties


25. Aug 2011 23:55 Kārļa Skalbes emuāri

Esmu pa ilgiem gadiem atkal izlasījis Kārļa Skalbes emuārus. Ko, lūdzu? Jūs sakāt, tas nevar būt, nez vai viņš pat elektrisko rakstāmmašīnu lietoja? Taču "Mazās piezīmes" ir tuvākais emuāriem, kas vien varēja tapt, kamēr nebija internetu. Proti, Skalbe rakstīja mazas piezīmes, kas kuŗu dienu prātā vai vajadzīgs, un avīzes tās iespieda — domas un pārdomas, dienas notikumi, gadskārtas svētki, piemiņas dienas u.c. Ļoti piemēroti arī mūsdienu lasītājam, kas nav radis pievērst uzmanību vienai lietai ilgāku laiku. Un vēl var just, ka Skalbe ir cienīgs vārda mākslas meistars. Tas ir, nemaz nevar just, ka lasi — valoda un doma rit raiti un neklūp negludumos.

Saprašana par labu un ļaunu, un lietu kārtību Skalbem ir. Saprot arī, ka Latvijai jēga ir vienīgi tad, ja tā ir latviska, un aizstāv to kā rakstos, tā būdams Saeimas deputāts:

"Tātad, ja mēs gribam, lai mums būtu latviešu mācības grāmatas, tautai jāaizmirst krieviski runāt un krieviski domāt. Tāpēc krievu valoda no mūsu skolas izmetama. Tad mūsu jaunā inteliģence pagriezīsies ar seju pret vakarzemēm, kur ir daudz īstas un labas kultūras, viņai atvērsies plašāks un svabadāks apvārsnis, un krievu kultūras mirāža vairs nepadarīs viņu aklu."

Bet naivs gan kā tāds dzirnavu kaķītis. Te Ļeņins jau cilvēcīgs top, te Hitlers slēdz mieru ar Čemberlenu, te Staļins atdod leišiem Viļņu — viss uz labu.

Lieku plauktā, lai stāv līdz nākamai reizei.

2 atsauksmes - Atsaukties


4. Feb 2011 16:40 "Sekreti"

Paula Bankovska "Sekreti" ir romāns par vecticībnieku dzīvi kādā Latgales pagastā (teiksim, Ružinā) no 19.gs beigām līdz 20.gs. beigām, no sevī iekūņojušās sabiedrības līdz tās iznīkšanai. Par drūmu dzīvi, tumsonīgu. Un visnotaļ ticams. Gaišākie jaunieši cenšas izrauties. Ja izdodas, zūd savējiem; ja neizdodas, nogrimst savējo purvā.

Lasot prātā lēnām veidojas uzmācīga aina, kā Pauls romānu tapinājis: uzrakstījis pulka ainiņu, izdrukājis katru uz savas lapiņas, tup uz grīdas ar lapiņām visapkārt, liek citu blakus citai, izjauc un atkal maina secību. Jo galvenais "Sekretos" izmantotais paņēmiens ir tieši tāds – notikumus lasītājs uzzina nevis to secībā, bet nemitīgi lēkājot turp un šurp pa gadiem un gadu desmitiem. Vai romāns ar to ieguvis, nepavisam nessmu pārliecināts.

Izlasīju un noliku latviešu literātūras plauktos pie pārējām "B" burta grāmatām. Lai stāv.

Tags:

Atsaukties


25. Jan 2011 17:18 Zinātniskās fantastikas tendences

Izsakās autori.

Tags:

Atsaukties


19. Jan 2011 11:50 Bibliotēkas jaunieguvumi

Paldies kolēģim, kas piedāvāja - un vēl par velti. Nespēju atteikties:

 1. Likumu un valdības rīkojumu krājumi, 1918.-1920.g. Kā rāda zīmogi, savulaik piederējuši Izglītības ministrijas Žīdu izglītības pārvaldei;
 2. Izglītības Ministrijas Mēnešraksti, 1930.g. I pusgads;
 3. Izglītības Mēnešraksti, 1942.g.
 4. 1937./38. saimniecības gada valsts pamata budžeta izpildijuma pārskats.
 5. Paskaidrojuma raksts 1939./40. saimniecības gada budžeta projektam. Ar rakstāmmašīnu drukāts.

Būs ko palasīt pēc Tečeres memuāriem.

Tags:

Atsaukties


29. Nov 2010 22:32 Latvijas valsts ideja vācu laikā

Esmu izlasījis nesen iegūto "Latvijas suverenitātes ideju likteņgriežos". Tajā ievietoti vācu okupācijas laika dokumenti krievu okupācijas darboņa Viļa Samsona sastādījumā. Grāmata gatavota 1989.g. un ir tipisks atmodas laika komūnistu garadarbs: ar vienu kāju Samsons turas ierastās SPRS pozicijās, ar otru - spiests iet laikam līdzi un vairs negānīt brīvas un neatkarīgas Latvijas ideju no panckām laukā. Bet tas nav nekas jauns un nezināms, pārsteidza kas cits. Proti, Samsona negribēti, dokumenti rāda latviešu sadarboņu drosmi prasīt no vāciem Latvijas neatkarības atjaunošanu - kaut ko līdzīgu Slovākijai. Šai ziņā Oskars Dankers, Alfrēds Valdmanis un citi pašpārvaldes vīri gājuši daudz tālāk par jebkādiem viļiem lāčiem un kirchenšteiniem. Vai kāds LSPR Augstākās padomes prezidijs prasījis krievu vietvalžiem Polijas Tautas Republikas statusu Latvijai? Un pie reizes savas prasības izplatījis tautā? Pat Berklavs un nācionālkomūnisti ne. Un vācu reakcija? (Kaŗa laiks taču!) Nošaut? Izsūtīt sapūdēšanai mūžīgā sasalumā? - Neuzkrītoši atcelt no amata. Kā rāda dokumenti, neatlaidīgā latviešu saukšana pēc atbrīvošanas un patstāvības, ne tikai krievu padzīšanas rada dzirdīgas ausis vācos, kuŗi labāk pārzināja stāvokli nevācu zemēs, armijas pārstāvjos un arī okupēto Austrumu apgabalu ministrijā, taču autonomijas došanas plāni 1943.g. nogalē tika noraidīti - jo nācionālsociālisms nozīmē vācu kundzību. Grāmata liekama vēstures un polītikas plauktā, un acs iemetama pēc vajadzības.

Atsaukties


28. Nov 2010 23:39 Latvju teiksmas

Esmu izlasījis Jāņa Veseļa "Latvju teiksmas", ko par Ls2 iegādājos grāmatu svētkos. Teiksmās Veselis latvisko dzīvesziņu pārrada prozā un sasaista ar vēsturi un zinātni. Piemēram, man kā ģeografam bija tīkami lasīt mezozoja aprakstu. Teiksmas rāda pasaules un latviešu gaitu no pasaules laišanas un iekārtošanas līdz vilcienu un ložbeŗu laikmetam. Īpaši tuva Veselim ir dzimtā Sēlija, kas it bieži parādās arī citos viņa darbos. Reti kuŗi rakstīti vārdi liek tik skaidri apzināties, ka esi latvietis, kā "Latvju teiksmas". Lasi un jūti līdz asarām, ka Veseļa teiksmu pasaule ir arī tava, ka visi, kas tajā darbojas - no Dieva, Laimas un pirmā Arāja līdz fabrikas strādniekam Deksnim un Rimšānu puisim Linam - ir savējie. Teiksmas gaišāk uzpūš latvietības liesmu un ceļ darbiem ģimenes un tautas labā. Grāmata liekama goda vietā un pa laikam lasāma vēl un vēl.

Atsaukties


15. Nov 2010 14:55 Bibliotēkas jaunieguvumi

 1. Apinis, K. Vai jūsu bērns skatās pareizi? R. : T.O.Šteinberga apgāds, 1943. 24 lpp., 7 schēmas.
 2. Bauers, Roberts. Cellvilna uzvar. R. : Elmāra Saulītes apgāds, 1944. 150 lpp.
 3. Latvijas suverenitātes ideja likteņgriežos. Vācu okupācijas laika dokumenti 1941-1945. Latvijas Zinātņu akadēmija; sast. V.Samsons. R. : Zinātne, 1990. 200 lpp.
 4. Perelmanis, J. Saistošā fizika. Paradoksi, grūti atrisināmi uzdevumi, problemas, eksperimenti, asprātīgi jautājumi un stāsti fizikas laukā. 1.grāmata. Prof.A.Mlodzejevska redakcijā. R. : LVI, 1950. 228 lpp.
 5. Prīmanis, J. Nomina anatomica. Latīņu, latviešu, vācu un krievu anatomiskie nosaukumi. 2.izdevums. R. : Latvju grāmata, 1944. 261 lpp.

Ja kāds vēlas ko iegūt savā īpašumā, lūdzu, rakstiet, par cik.

Tags:

Atsaukties


13. Nov 2010 15:06 Jauna Cēsu rajona karte

"Jāņa sēta" nule izdevusi bijušā Cēsu rajona karti 1:100000 (1cm - 1km) mērogā. Izdevumā iekļauts arī Cēsu, Augšlīgatnes, Liepas, Līgatnes, Jaunpiebalgas, Priekuļu un Raunas plāns 1:20000 (1cm - 200m) mērogā un uzziņas (naktsmītnes, apskates objekti) par visiem bijušā rajona pagastiem un pilsētām. Salīdzinot ar iepriekšējiem izdevumiem, karte pilnībā pārstrādāta, izmantojot jaunākos kartogrāfiskos materiālus, īpaši pārbaudīta viensētu nosaukumu adreses un informācija par tūrisma un servisa objektiem. Rādīts jaunais iedalījums novados (karte aptveŗ Cēsu, Amatas, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas un Vecpiebalgas novadu), nopietni atjaunināti pilsētu un ciemu plāni - jaunāko gadu apbūve, ielas utml. Izdevums tik svaigs, ka manā rīcībā vēl nav paraugattēlu. Varētu maksāt Ls3 vai lētāk, citos kantoŗos - virs Ls3.

Atsaukties


8. Nov 2010 23:05 "Zīds"

Darbā kolēģe man kā grāmatu cienītājam atdeva Alesandro Bariko "Zīdu". Kādu laiku pastāvēja darbā, un nu atnests mājās un izlasīts. Domāju, kā labāk izteikt savas domas pēc izlasīšanas, bet tad pamanīju, ka uz grāmatas vākiem jau viss uzrakstīts - tieši tā, kā ir:

"Itāliešu rakstnieks Alesandro Bariko (1958) stāsta par 19. gadsimta francūzi, zīdtārpiņu tirgoni, un viņa vairākkārtīgiem slepeniem ceļojumiem uz Japānu, kuru nolūks ir - iedvest jaunu dzīvību panīkušajai zīda tirdzniecībai savā dzimtenē.

Saaužot kopā Japānas burvību un noslēpumainību, gadsimtu mijas romantiku un liriski poētisku stilu, Zīds lasītāju nepieviļ. Savās smalkajās robežās novele ļauj mums ielūkoties vīrieša un sievietes dvēselē.

Zīds ir meistardarbs, kurā stāstīts par mīlu un zaudējumu un kuru ir vērts pārlasīt vēl un vēlreiz. Grāmatai piemīt tāds liriskums, ka ikviena epizode šķiet iemiesojam vārsmu. Šīs prozas kodolīgums sniedz patiesu baudu. Izsmalcinātais tonis atstāj brīvu vietu lasītāja elpai un iztēlei. Šeit katrs vārds ir patiess, katram žestam ir jēga un nozīme."

Vienīgā darvas karote ir nodaļa, kas drīzāk iederētos "Emanuelā". Pats par sevi tas nebūtu nekas slikts, taču nonāk acīmredzamā pretrunā ar liriski poētisku stilu un izsmalcinātu toni pārējā "Zīdā".

Grāmata izdota 2001.g., un nudien nezinu, vai to kur vēl tirgo. Ja kāds vēlas, var iegādāties no manis. Bet lieciet vērā, mīlīši, ka jūsu piedāvājumam jāpārvar mans atzinums turēt "Zīdu" plauktā, lai varētu kādreiz vēl pārlasīt.


Tags:

Atsaukties


21. Okt 2010 10:46 Pasaules uzziņu atlants

"Jāņa sēta" laidusi klajā Pasaules uzziņu atlantu. Šis ir pirmais atlants pasaulē (vismaz tā teica zinātāji Frankfurtes grāmatu gadatirgū), kur līdzās ierastai informācijai par valstīm un valdījumiem pirmo reizi publicētas ziņas par visām pasaules autonomijām.

Atlanta pamatdaļu veido reģionu polītiskās kartes ar īpaši izceltu administrātīvo iedalījumu. Territorijas ar plašu autonomiju attēlotas atšķirīgos toņos, tā izceļot to savdabību. Vai tie būtu Šveices kantoni, Arābu emīrāti, Etiopijas kilili, Irākas Kurdistāna vai kristiešu apdzīvotā Dienvidsūdāna, katrā no tām ir savi likumi, parlaments vai kas cits īpašs, un tāpēc dažāds ir arī fona krāsojums kartēs.

Lai labāk raksturotu atšķirīgo dažādās valstīs, atlantā iekļautas pasaules daļu tematiskās kartes: fizioģeografiskās, polītiskās un vēstures, iedzīvotāju izvietojuma, ticību, tautu un valodu. Par pasauli kopumā vēl dotas oficiālo valodu, rakstību, globālizācijas un polītisko organizāciju kartes. Tāpat atlantā ietvertas polītisko pretenziju kartes Arktikā un Antarktikā.

Uzziņu sadaļā dota svarīgākā informācija par 800 pasaules territorijām. Informācija illustrēta ar karogiem, daudzi no kuriem publicēti pirmo reizi (varat ievērtēt, piemēram,  Kunajalas iezemiešu komarku Panamā). Ar īpašu simbolu norādīta pastmarku esamība, kas varētu pārsteigt pat pieredzējušus filatēlistus, piemēram, uzzinot, ka klostervalsts Ajonora izdod savas pastmarkas. Publicēta arī jaunākā informācija par valodām, ticībām, tautībām, lielākajām pilsētām, IKP un saimniecības speciālizāciju. Pēdējā varētu pārsteigt dažu labu pasaules saimniecības ekspertu, piemēram, uzzinot, ka Samoa tradicionālos kokosa produktus eksportā aizstāj automobiļu elektroinstalācijas, bet anarķijas pārņemtajā Somālijā bez pirātisma zeļ arī starptautiski tālsakaru pakalpojumi.

Atlanta nobeigumā dots nosaukumu rādītājs ar vairāk nekā 57 000 vietvārdiem. Ja gribat pirkt skaidrā, ar norēķinu karti vai internetā, karšu veikalā to var izdarīt par Ls18,90. Ja ar rēķina izrakstīšanu un pārskaitīšanu, "Jāņa sētas" vairumtirdzniecībā (Stabu 119, 67290669, 67290806) būs maķenīt zem Ls15.

Paraugi. )

2 atsauksmes - Atsaukties


7. Jun 2010 11:59 "Zīmogs sarkanā vaskā" - atkārtoti

Mīlīši, notiek līdzekļu vākšana atkārtotai Jāņa Lejiņa triloģijas „Zīmogs sarkanā vaskā” izdošanai. Svarīgākais: tiem, kas atbalstīs triloģijas komplekta izdošanu, tiks atlīdzināts ar grāmatām - par katriem Ls50 ziedotājs saņems trīs grāmatas komplektus. Sīkākas ziņas: Imants Parādnieks, 29213131, imants@agni.lv.

Tags:

Atsaukties


19. Maijs 2010 12:03 Rīga toreiz un pašreiz

Kas vēlas sev vai citam cienīga nākamgada sienas kalendāra, silti iesaku "Jāņa sētas" karšu veikala nule izdoto "Rīga toreiz - pašreiz". Karšu veikalā nopērkams par Ls1,99.

 

1 atsauksme - Atsaukties


2. Mar 2010 22:58 Mājas bibliotēkas jaunieguvumi

 1. Apine, Ilga. 1905.-1907.gada revolūcija Latvijā un latviešu sociāldemokrāti. Rīga : Zelta grauds, 2005.
 2. Dimons, Īvs. Lāču ģimene. Rīga : Annele, 2009.
 3. Ilvess, Tomass Hendriks. Atvērtā pasaule un nacionālās vērtības. Rīga : Lauku Avīze, 2010.
 4. Latviešu valodas aģentūra. Migrācijas ietekme uz valodas vidi Latvijā. Rīga : Zinātne, 2009.
 5. Pilsēta. Laikmets. Vide. Rīga : Neputns, 2007.
 6. Rauhvargers, Andrejs. Vispārīgā ķīmija. Rīga : Zinātne, 1996.
 7. Valsts valodas aģentūra. Valodas prakse: vērojumi un ieteikumi. Nr.3. Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2008.
Tags:

Atsaukties


1. Mar 2010 00:05 Piemiņas paradoksi

Gundegas Grīnumas "Piemiņas paradoksi" stāsta par Raiņa un Aspazijas piemiņas iemūžināšanu Kastaņolā 1930.-80.g. Apbrīnojami, ka par tādu samērā mazu rainoloģijas stūrīti prasts savērpt 764 lappuses: kā pretenzijas pēc Raiņa mantojuma izpaudušās ar pirmo piemiņas plāksni; kā Kastaņola kļuvusi par latviešu trimdas svētceļojumu vietu, kur smelties spēka cīņai par krievu okupētās Latvijas atbrīvošanu; kā Raiņa draudze cēlusies cēliem darbiem un kā šķiedusies sīvos brāļu kaŗos; kā piemiņu centusies nolaupīt čeka un kā Rainis un Aspazija beidzot tomēr ieguvuši pieminekli un mūzeju.

Neesmu nekāds rainists, tomēr grāmatu varēju lasīt bez apnikuma, un tā radījusi nodomu iegriezties Kastaņolā, kad kādreiz gadīsies Šveices dienvidu balkonam tuvumā būt. Un vēl pamudinājusi pārlasīt Dobrovenska "Raiņa un viņu brāļu" Šveices trimdas daļu. Grāmata ārā metama nav, tomēr arī diez vai tuvākos gados tiks no plaukta laukā vilkta, lai pārlasītu vai palasītu. Ja kāds ļoti grib "Piemiņas paradoksus" sev, var man kādas naudiņas pasolīt. Varbūt piekritīšu.


Atsaukties


27. Feb 2010 23:10 Polītika kā profesija

Savulaik man priekšnieks bija Arnis Kluinis. Arvien Arni cienu un pieminu ar labu. Tolaik viņš nopietni bija pievērsies sociologam Maksam Vēberam, un jau pēc mūsu taku šķiršanās Arņa tulkojumā klajā nāca Vēbera "Polītika kā profesija" un "Zinātne kā profesija". Nenopirku. Arī neizlasīju. Tomēr Vēbers kādā atmiņas plauktā palika sēdam. Tāpēc šogad roka paslīdēja iegādāties "Polītiku kā profesiju" Igora Šuvajeva apdarē (piedod, Arni), ko savulaik bija izdevusi "Zvaigzne ABC".

Biju tikko sācis Šuvajeva ievada otro lappusi, kad sapratu, ka esmu iegrābies:

"Izmantojot neokantistu filosofisko instrumentāriju, viņš vēršas arī pret autoritāro vērtību metafiziku un problematizē pašu zinātni, lai novērstu tās aktieru epistemoloģisko naivitāti un noskaidrotu zinātnes sociālo un sabiedrisko statusu."

Latviski, lūdzu, varētu? Vai arī cieši šitentā jāprātuļo, ja grib par viedum viedu filoSofu atzīts tikt?

Tomēr izdevās grāmatu pievārēt, kaut prieka lasīt nebija nekāda, un nu varu dalīties iespaidos arī par saturu. (Par Vēbera valodu neņemos spriest, jo nezinu, cik tur vācu valodas un spriešanas smagnējums, cik Šuvajevs ieguldījis.) "Polītika kā profesija" ir priekšlasījums Minchenes studentiem, kas turēts 1919.g. janvārī, kad Vācija tikko sakauta 1.pasaules kaŗā un vārās dažnedažādu strāvojumu cīņās. Vēbers izsakās par polītiskās iekārtas pamatiem, polītiķa īpašībām, pārvaldes veidiem, mudinājumiem darboties polītikā un iespējamiem atalgojumiem. Diemžēl apgalvojumi ir apšaubāmi un bez pierādījumiem, un, ņemot vērā turpmākos notikumus līdz mūsdienām, neglābjami novecojuši. Bet kas Eglājs pret Šuvajevu un Vēberu - varbūt vienkārši filozofija nav mana profesija un aicinājums.

Lai nebūtu jāmet laukā, nesīšu no rīta uz grāmatu maiņas punktu.

3 atsauksmes - Atsaukties


26. Feb 2010 22:22 Laba grāmata par velti

Laba grāmata - un par velti.

2 atsauksmes - Atsaukties


9. Feb 2010 22:10 Nopietnas un lētas grāmatas

Tikai $9,95, cietie vāki (par piegādi nekā nezinu):

 • Čaks Noriss. Melnās jostas patriotisms. Pamēģiniet nepiekrist!
 • Klerenss Tomass. Mana vectēva dēls. Nēģeŗa ceļš no $10 nedēļā līdz AAV Augstākai tiesai;
 • Džons O'Salivans. Prezidents, pāvests un premjerministre. Par tiem, kuŗi uzvarēja Auksto kaŗu.

  

Var uzmest aci arī citām.

P.S. Piegādes cenas ārpus AAV ir astronomiskas.

Tags:

Atsaukties


29. Sep 2009 12:07 Naujasis pasaulio geografijos atlasas

"Jāņa sēta" izdevusi pasaules ģeografijas atlantu leišu valodā. Kartes lielā mērā atbilst latviešu Jaunajam pasaules ģeografijas atlantam; jācer, ka Vītauts Butkus visu pareizi lietuviski iztulkojis. Atšķiŗas, protams, Lietuvas sadaļa, un man joprojām ir interesanti papētīt, piemēram, Lietuvas iedzīvotāju izvietojumu, tautību sastāvu un gaisa satiksmi un salīdzināt ar Latviju. Leišu atlants - tāpat kā latviešu - pieejams arī kompaktdiska veidā.

Jauno atlantu varat droši dāvināt leišiem, kad esat ciemos vai uzņemat viesos. Varat arī droši ieteikt pazīstamiem leišiem, lai pērk paši. Mūsu partneŗi piedāvā par Lt 30.

3 atsauksmes - Atsaukties


24. Sep 2009 22:24 Pirmā skola

Pašķirstīju grāmatnīcā skolas grāmatu, uzgāzās atmiņu gūzma. Salidojums kļūst kārdinājums.

Atsaukties


1. Sep 2009 21:57 "Dadža" cīņa ar vējdzirnavām

Manās rokās nākuši aptuveni mana dzimšanas laika "Dadži". Kas nezina, krievu laikā bija tāds satiras un humora žurnāls. Pusi laukuma aizņem karikātūras, pusi - raksti. No rakstiem puse joku gabali, puse - par dažādām īstām nebūšanām. Brīvos brīžos palēnām lasu un skatu cauri. Un lasot pārliecinos, ka "Dadža" raksti ir papīra piemineklis, cik aplama un pretdabiska iekārta ir sociālisms: lielākā daļa pelto nebūšanu kārtīgā tirgus saimniecībā zūd pašas, bez kādas šaustīšanas un atbildīgo orgānu iejaukšanās. Bet "Dadzis" iznāca krievu laikā un tāpēc gadu desmitiem cīnījās ar vējdzirnavām, aizpildīdams papīra kvadrātmetrus un hektārus.

Šovakar gadījās ievērības cienīga sakritība. Kā minēju, biju nolēmis iepirkt visādus riteņa piederumus. Ar mazo šausmu veikaliņu, "Havajām" un ZZK pārpārēm pietika, lai mani apmierinātu. Bet, pārnācis mājās, lūk, ko izlasīju 1971.g. 17.numurā:


Skriešus no infarkta )

3 atsauksmes - Atsaukties


31. Aug 2009 13:15 Dabaszinību atlants

"Jāņa sētas" karšu apgāds izdevis dabaszinību atlantu 1.-4.klasei. Pats tapšanā diži nepiedalījos - tik vien, cik uzmest aci, vai nav kā labojama un uzlabojama. Izdevuma kartes un attēli ļauj izprast ar ģeografiju saistītās tēmas (visums un Zeme, Zemes uzbūve, orientēšanās un kartes, Latvija, pasaule u.c.) dabaszinību programmā. Atlants atbilst jaunajam mācību saturam, izglītības standartam un programmai, tā veidošanā konsultējuši skolotāji un Izglītības un zinātnes ministrijas speciālisti. Jaukas akvareļu illūstrācijas izdevumam darinājusi bērnu grāmatu māksliniece Agija Staka. Pērkot ar rēķina izrakstīšanu un pārskaitīšanu, "Jāņa sētā" atlants maksā Ls1,10.

Atsaukties


16. Jul 2009 22:46 Pozitīvais nācionālisms

Pēdējā priekšvēlēšanu nedēļā klajā nāca Raivja Dzintara grāmata "Pozitīvais nacionālisms". Saprotu, vēlēšanas nāk, jāliek vēlētājiem par sevi manīt - un atliku ciešāku iepazīšanos pēc vēlēšanām. Nu esmu iepazinies. Kaut izdošanas brīdis neapšaubāmi bija pieskaņots vēlēšanām, pati grāmata nebūt nav priekšvēlēšanu aģitācija un nozīmi nekādi nav zaudējusi. Tā ir nopietns darbs, kas skaidro, kas ir nācionālisms, kāpēc tas nepieciešams un kāpēc īsts nācionālisms vienmēr ir pozitīvs. Kāds tas ir? Atbildi sniedz teju vienīgie grāmatā izceltie vārdi:

"Mūsu kārtība paredz latvisku vidi, kurā ikvienam iedzīvotājam ir jāzina un saskarsmē jālieto latviešu valoda, jāievēro tīrība, cieņa pret apkārtējiem un dziļa pietāte pret Latvijas valsti un tās vēsturi, kultūru un simboliem. Tie ir mūsu noteikumi."

Dzintara pozitīvais nācionālisms nav šaurs politisks novirziens. Tas ir vispārējs pasaules uzskats un dzīvesveids, kas dabiski atbild uz lielajiem dzīves jautājumiem cinisma un neticības laikā. Arī par tagadējo krizi:

"Ir laiks, kad par katra moto jākļūst: latvieti, ja tev grūti, atrodi to latvieti, kuram ir vēl grūtāk, un palīdzi viņam!"

Lasīdams, protams, pārdomāju, vai visam varu piekrist. Beigās bija jāatzīst, ka parakstīt nevarētu vien pāris gaŗāmejot pieminētu lietu. Vēroju arī attieksmi pret savu partiju - vai Dzintars nav pievērsies sektantiskai noķengāšanai. Nav. Dižākais, ko varēja atrast - vienā vietā neizpratne par Jāņa Birka izteikumiem, citā - apraksts, kā, vēl skolēns būdams, iestājies tēvzemnieku jauniešos, tomēr: "..neatradu to, ko meklēju." Tas bija laiks, kad es ar Raivi personiski iepazinos, un nevar teikt, ka pēc aiziešanas mēs vairs nebūtu sveicinājušies.

Šāda temata grāmatas pagaidām ir uz pirkstiem saskaitāmas, tādēļ ļoti vajadzīgas. Gan pasaules apjēgšanai, gan izpratnes veidošanai par nācionālismu nevis pēc nelabvēļu sagrozījumiem, bet pirmavotiem. Rakstīto palīdz uztvert kā viegla un raita valoda, tā vienkārši izteikts un loģiski sakārtots saturs.


Atsaukties


16. Jul 2009 21:57 Zīmogs sarkanā vaskā. Rūnas

Viens no pirmiem maniem ierakstiem bija par Jāņa Lejiņa "Zīmogu sarkanā vaskā". Nu esmu izlasījis šogad iznākušo pēdējo triloģijas daļu "Rūnas". Tā aptveŗ laiku no 1198. līdz 1215.g. - senlatviešu valstu norietu un vācu uzkundzēšanos. Šis laiks tik daudz aprakstīts daiļliterātūrā, ka nosacījuma reflekss liek vērtēt, cik ticami attiecīgais rakstnieks ap Indriķa kronikā atrodamo skeletu uzaudzē miesu un cik prasmīgi to ietērpj drānās. Jānis Lejiņš to veicis nevainojami, un tāpēc viņa Tālavas triloģija (līdzās Laimoņa Pura Tērvetes tetraloģijai) ir viens no retiem augstākās raudzes vēstījumiem par mūsu senču brīvības cīņām. Lejiņa versijā vācu iespiešanās nav pēkšņa kataklizma (bija viena kārtība, kaŗš, sākās cita kārtība), bet gan lēns, pakāpenisks, evolūcionārs process, kur iepriekšējā dzīve turpinās, apvienojoties ar jauno, kas bieži vien ir tikai virspusējs. Kā teikts "Rūnu" ievadvārdos:

"Pat ja kādam uz brīdi pieder šī vieta, mums vienmēr piederēs šī Pasaule."


Tags:

Atsaukties


2. Jul 2009 16:12 Jaunais pasaules ģeografijas atlants

Klajā nācis vēl viens lielisks "Jāņa sētas" karšu apgāda izdevums - Jaunais pasaules ģeografijas atlants. Tas aizstāj kopš 90.gadu vidus iznākušo pasaules ģeografijas atlantu. Jaunais atlants ir Latvijas kartografu oriģināldarbs, tam ir jauns, moderns dizains, mūsdienīgi un novatoriski veidotas kartes un atainota informācija, kā arī iekļauta visjaunākā statistika.

Vairākas tēmas, piemēram, migrācija, globālizācija, zīmoli, enerģētika u.c., atlantā kartētas pirmo reizi, tāpēc apgāds cer, ka šis izdevums, tāpat kā līdzšinējais, tiks izdots arī citās valodās un kļūs par stabilu eksportpreci.

Izdevumā ietverts vairāk nekā 200 karšu un attēlu, ko papildina plaša uzziņu sadaļa ar valstu un territoriju karogiem un nosaukumu rādītājs ar 12tk vietvārdu. Jaunums ir atsevišķa sadaļa par Latviju.

Jaunais pasaules ģeografijas atlants ir ūniversāls izdevums, kas derēs gan visprasīgākiem karšu lietotājiem, gan skolēniem, jo atlanta saturs pilnībā atbilst jaunajam izglītības standartam un ģeografijas apguves programmai.

Ja pērk ar rēķina izrakstīšanu un pārskaitījumu, Stabu ielā 119 (t.67290669, 67290806) to var nopirkt par Ls3,98.

Skatīt paraugus. )

1 atsauksme - Atsaukties


30. Jun 2009 22:44 Kvēlošā lokā

Annas Brigaderes romāns "Kvēlošā lokā" varbūt ir mazāk pazīstams darbs, jo krievu laikā bija aizliegto grāmatu pulkā, bet pati Brigadere atzīta tikai par bērnu rakstnieci. Protams, sociālisma cēlājiem un pārkrievotājiem tas bija kā dadzis acī. Jo Brigadere mīlas stāsta fonā rāda 1914.-19.g. notikumus - kā sociālisti pavedināja jaunatni priekš kaŗa, kā ar dēmagoģiju un iebiedēšanu lielinieki apklusināja citādi domājošos 1917.g., kāds bija pirmais Baigais gads, tas ir, sociālistiskās padomju Latvijas pieci mēneši, kā tika sapņots par latviešu valsti un kā to izcīnīja. Brigadere apzinās, kur ir mazāk zinīga, un neraksta, piemēram, par strēlnieku kaujām. Ja gribam iegūt labu komplektu ieskatam 1.pasaules kaŗā un brīvības cīņās, "Kvēlošā lokā" papildināms ar "Dvēseļu puteni".

Grāmatu iegādājos akcijas dēļ, un pēc izlasīšanas "Kvēlošā lokā" iemantojis pastāvīgu vietu manā bibliotēkā. Manuprāt, ir vērts "Zvaigznē" atstāt Ls3,44.


1 atsauksme - Atsaukties


26. Apr 2009 18:55 Pelnīta atzinība

"Diena" ziņo:

"Sadalītas gadskārtējā grāmatu mākslas konkursa balvas — Latvijas Grāmatizdevēju asociācija Latvijas skaistākās grāmatas svinīgā apbalvošanas ceremonijā godinājusi piektdien. Gada notikuma nominācijā apbalvotais izdevums nepārsteidz. Par Notikumu ar lielo burtu Latvijas grāmatniecībā 2008.gadā atzīts karšu izdevniecībā Jāņa sēta izdotais Lielais pasaules atlants."

Atlantu joprojām var iegādāties:

 • ja skaidrā, ar norēķinu karti vai interneta veikalā, tad vislētāk būs karšu veikalā Berga bazārā blakus "Sunim";
 • ja ar rēķina izrakstīšanu un pārskaitījumu (internetbanka, iemaksājot bankā u.c. veidi), tad vēl maķenīt lētāk vairumtirdzniecībā Stabu 119;
 • ja vismaz 10 gab., tad vēl maķenīt lētāk turpat vairumtirdzniecībā.

2 atsauksmes - Atsaukties


12. Apr 2009 22:00 Holmsa mācība

Pēc ilgāka laika pārlasīju Šerloku Holmsu. Ne smakas no politkorektuma, ka prieks. Bet galvenā mācība - cik daudz cilvēks spēj, ja ne tikai redz, bet arī ievēro un māk secināt.

Atsaukties


29. Mar 2009 22:31 Andrievs Niedra - rakstnieks un mācītājs

Birutas Gudriķes grāmatu "Andrievs Niedra - rakstnieks un mācītājs" izdevis "Zinātnes" apgāds sērijā "Personība un daiļrade". Iegādājos grāmatu svētkos par Ls1, šobrīd apgāds piedāvā par Ls2.75. Tā kā biju jau iepriekš pievērsis uzmanību Niedram, iepazinies ar viņa darbiem un darbiem par viņu, nekādu dižu atklājumu nebija. Tomēr Gudriķes grāmata ir teicams izziņu avots un sniedz plašu ieskatu Niedras dzīves gājumā, daiļradē un sabiedriskā darbībā. Ieteicu ikvienam, kas vēlas ko uzzināt un kliedēt mītus par šo joprojām dažādi vērtētu personību. Grāmata izlasāma, turama plauktā un izvelkama pēc vajadzības.

Atsaukties


27. Mar 2009 22:01 Hānberga kolchozstāstiņi

"Latvijas Avīzei" ir tāda jauka lieta, ka tie, kas to pasūtinājuši, saņem kādu grāmatu. Pērn tie bija "Latviešu zelta stāsti"- acīte stāstu no Blaumaņa līdz Baibai Brokai. Noderējuši ne tikai pašiem lasīt, bet arī radubērniem skolā. Paldies Raimondam Briedim par visnotaļ labu un derīgu izlasi.

Šogad tā ir Ērika Hānberga "Labāko stāstu izlase". Savulaik man, Rīgas zēnam, kolchozu stāstiņi raisīja vien riebumu, un es no tiem sekmīgi izvairījos. Varbūt vienīgi 80.gadu sākuma erotika "Plikos un pusplikos" spēja pamatskolā kādu brīdi saistīt pie Hānberga daiļrades. Tagad iepriekš apieto cītīgi izlasīju. "LA" annotācijā raksta:

"Šo grāmatu skolēniem vajadzētu lasīt vēstures stundās, lai saprastu, kā dzīve ritēja kolhozu laikos, ko cilvēkiem nodarīja karš. Nekādu izskaistinājumu vai ilūziju, tikai vērojums un tā laika cilvēku pašaizliedzīgā darba novērtējums. Jo līdz ar kolhozu likvidēšanu nevar padarīt par nebijušu godīgu darba cilvēku mūžu, kam iegadījies ritēt tieši tajā un ne citā laikā. Ja varasvīri to cenšas aizmirst, tad Hānberga stāsti neļauj. Un tā ir visīstākā vēsture. Īsta meistara stāstījumā arī mūsdienu lasītājam kolhozu laika problēmas liekas aktuālas, jo autora galvenā vērība pievērsta cilvēkam, darba tikumam."

Diemžēl "LA" maldina lasītāju - Hānbergs melo. Precīzāk, raksta puspatiesības. Raksta tā, kā vajag okupācijas režīma propagandai. Tā kā izlasē ievietotie darbi aptveŗ ilgāku daiļrades posmu, labi redzams, kā tie lokās līdzi Partijas plēnumiem un kongresiem - pakritizē atļautā robežās nebūšanas, pret ko attiecīgā brīdī vēršas Partija, nekaitīgi pajoko, bet kopumā ražo sociālistisko reālismu par to, kā Latvijas lauki zeļ un zied padomju kolchozu saimniecības apstākļos.Vai citādi viņa darbus 70.-80.gados daudztūkstošu metienā izdotu ik pārgadus? Vai citādi viņš varētu lepni darboties LPSR Rakstnieku savienībā un vēl visādas prēmijas saņemt?

Lasīt var. Bet jāapzinās, ka lasi puspatiesības, pilnas izskaistinājumiem un ilūzijām. Ja gribi pilnu un patiesu ainu, lai saprastu, kā dzīve ritēja kolchozu laikos un ko cilvēkiem nodarīja kaŗš, jāizlasa arī, ko par dzīvi krievu laikos raksta Gunārs Birkmanis.

Bet, ja kāds grib labākos Hānberga stāstus sev, labprāt pa lēto šķiršos no tiem.

5 atsauksmes - Atsaukties


29. Jan 2009 21:05 Pēteŗa zvērasts

Esmu izlasījis Evas Mārtužas "Pētera zvērastu".

Grāmatas būtība viskodolīgāk atklāta vēsturnieka Vidvuda Bormaņa (Rīgas vēstures un kuģniecības mūsejs) atsauksmē:

"Būtībā "Pētera zvērasts" ir latviešu da Vinči kods."

Tā tiešām ir. Slepenā vēsture, tās izzināšanas un slēpšanas centieni - tikai nevis kaut kur Amerikā, Romā, Parīzē, bet tepat Latvijā. Sižets un valoda neatpaliek no līdzīgiem tulkotas literātūras paraugiem, bet "Pētera zvērasts" tos pārspēj vismaz divējādi. Pirmkārt, kā jau minēju, tas ir savējais - latviešu darbs latviešiem par latviešiem. Otrkārt, Mārtuža nav apmierinājusies ar pliku lasītāja aizrautības kairināšanu, bet arī vieš lepnumu, ka esam latvieši, un stiprina tautisku pašapziņu.

Vērts pirkt (kukii.lv Ls9), izlasīt un pa laikam pārlasīt. Uzcītīgāki lasītāji var paša spēkiem pārbaudīt, kas no "Pētera zvērastā" minētā ir patiesība un kas - autores izdomas auglis. Pārbaudīt un padomāt, kādas hipotēžu virvju laipas paši mestu pāri spraugām starp mūsu vēstures faktiem.


Tags:

1 atsauksme - Atsaukties


24. Jan 2009 21:14 Sniega Roze

Esmu izlasījis Lisas Sī "Sniega Rozi un slepeno vēdekli". Romāns lieliski rāda sievietes dzīvi 19.gs. Ķīnā. Diemžēl to nebaudāmu dara anakronismi. Romāns sarakstīts pirmās personas formā, taču kā sieviete dziļos 19.gs. Ķīnas laukos, kas neinteresējas par ārpasaulē notiekošo, var runāt par lunāro gadu, atgādināt senseno teicienu: "Kad iekāp gultā, esi kā vīrs, kad izkāp no gultas, esi kā džentlmenis," mērīt pēdu gaŗumu centimentros un attālumu starp ciemiem kilometros? Kur viņa iemācījusies jēdzienus "politiska korupcija", "reliģijas tēzes" un citus grieķu un romiešu vārdus, kas iepīti vai katrā lappusē? Autore un no angļu valodas tulkojusī Zane Rozenberga jau varēja pacensties, lai stāstījums izklausītos kaut cik ticams.


Tags:

Atsaukties


27. Dec 2008 21:34 Vēmekļu paisums

Lūse labi rūkusi.

Tags:

Atsaukties


25. Nov 2008 15:40 Mēs TV

Šovakar TV3 (19.50) un "Panorāmā" (20.30) varētu vēstīt par Lielo pasaules atlantu.

Atsaukties


16. Nov 2008 22:01 Kardināla pirmais stāsts

"Atēnas" izdotais Karenas Bliksenas "Kardināla pirmais stāsts" ir viena no tām sīkām, plānām grāmatām ar biezām lapām, retām rindām - un zvērīgu cenu: pati "Atēna" plēš Ls2.50 par 47 lappusēm. Bet Bliksena, protams, nevar atbildēt par Latvijas apgādu rīcību. Bliksena ir sarakstījusi stāstu. ""Kas jūs esat?" dāma melnajā kleitā jautāja kardinālam Salviati." Un kardināls sāk šķetināt savu dzīvesstāstu, bet lasītājs - domāt, ko Bliksena ar to vēlas pateikt. Beigās arī kļūst skaidrs - Bliksena vēlējusies izteikt savas domas, kādam jābūt stāstam, un kardināla dzīvesstāstu iepinusi paraugam.

""Bet šodien, madame," viņš domīgi turpināja, "mūsu civilizētajā pasaulē redzu parādāmies un iesakņojamies jauna veida stāstīšanas mākslu - jā, tā jau ir nostiprinājusies mūsu vidū un iemantojusi lielu varu pār mūslaiku lasītājiem. Šim jaunajam mākslas veidam piemīt citāda godkāre nekā vecajiem stāstiem, tas ir nodomājis izraut cilvēkus no tā saucamās īstās dzīves, iemetot viņus savos romānos, kur pagadās, un tur ļaut viņiem pašiem veidot un noteikt stāsta virzību. Lai spētu saglabāt šos savus īstos cilvēkus tuvumā, lasītāja līmenī, un nenobaidītu viņu, tas ir gatavs upurēt stāstu un atteikties no tā.

Mūsu jaunajos romānos šie īstie cilvēki tiek pievesti mums tik tuvu, ka mēs sajūtam viņu ķermeņa siltumu un, redzot, ko viņi saka un dara, arvien pazīstam viņos savus draugus un paziņas. Un šādā simpātiju apmaiņā starp viņiem un lasītāju pats stāsts taču zaudē pamatu un svaru un beigās izgaro, kļūdams par neko,- kā cēls, vecs vīns, kas atstāts pudelē bez korķa."..

"Stāstam," viņš atsāka skaidrojumu, "ir varonis, un jūs redzat šo varoni tādā kā mirdzumā un augstākā līmenī. Nemirstīgais stāsts padara nemirstīgu savu varoni par spīti viņa raksturam. Ali Baba, pats par sevi nebūdams nekas cits vai vairāk kā godīgs malkas tirgonis, lieliski tiek galā ar varoņa lomu vienā no pasaules vērtīgākajiem stāstiem. Gadījumā, ja reiz nonāksim pie tā, ka mūsu jaunais mākslas veids kļūs par vienīgo valdnieku un stāstu vairs nebūs, tad nebūs arī varoņu, bet pasaulei būs jātiek galā - un jāgaŗlaikojas - bez viņiem, līdz sitīs stunda, kad atkal iejauksies dievišķās varas un radīs stāstu, kuŗā varēs elpot varonis.

Stāstam, madame, ir varone, jauna sieviete, kas taisni šajā kvalitātē kļūst par cīņas balvu un varoņa godalgu par visiem varoņdarbiem un bēdām. Bet ja reiz nonāksim pie tā, ka stāstu vairs nebūs, tad jaunā sieviete vairs nebūs ne balva, ne godalga kādam vai par ko - pat jāšaubās, vai ap to laiku jaunas sievietes vispār būs, jo aiz kokiem vairs nebūs iespējams saskatīt mežu. Vai," viņš piebilda kā domās nogrimis, "labākajā gadījumā tie būs skarbi laiki, skumji laiki lepnai jaunavai, kuŗai vairs neviens nepieturēs kāpsli, bet kuŗai pašai būs jānokāpj no sava pienaini baltā aidinieka un, gluži kā mums citiem, jāiet kājām pa putekļainiem un akmeņainiem ceļiem. Ak! Arī viņas mīļākais tad būs skumja paskata jauneklis, spiests bez pretošanās noraudzīties, kā viņa dāmai tiek novilkts zeltītais, vienā gabalā austais stāsts, kuŗā viņai būtu bijis jātērpjas, un viņa kaila stāv visu acu priekšā kā ikdienas cilvēks.""

Tags:

Atsaukties


15. Nov 2008 21:49 Atēnu vēstnesis

Latvija ir īsta dievzemīte dabas apstākļu ziņā - nez vai kur citur tie ir tik miermīlīgi un nekaitīgi cilvēkam. Tik siltuma un saules varēja būt vairāk. Tāpēc allaž ir tik patīkami pavasaŗos un rudeņos doties uz Vidusjūŗas klimata zemēm un pagarināt vasaru - Gibraltārā, Itālijā, Maltā, Turcijā, Krimā. Pieļauju, ka reiz pienāks laiks arī Dalmācijai, Aigeja jūŗas salām, Gruzijai, Kiprai un Izraēlai. Un nekas neliedz sapņot par Kaliforniju, Čīli, Kāpu un Rietumaustrāliju.

Tīkami arī lasīt grāmatas, kur darbība notiek Vidusjūŗas klimata zemēs. Piever acis un iedomājies spilgtu sauli, siltumu, dzeloņkrūmiem apaugušas kaļķakmens klintis, jūŗu, citus zemes gabalus tālumā, sīkus un sīkstus saulē nodegušus un sačervelējušos vecīšus, palmas un citus silto zemju augus, ne pārāk lielu, bet vietējo iecienītu ēstuvi. Jauki. Annes Zurudi "Atēnu vēstnesis" arī ir par Vidusjūŗu, kādas sievietes nāvi kādā Grieķijas salā pie Turcijas krastiem. Taču "Atēnu vēstnesis" ir par nepatīkamo Vidusjūŗas klimata daļu - slapju un vēsu ziemu, kad līst un pūš, viss pelē un apkures nav. Arī vietējie, tuvāk un ilgāk skatoties, nav nekādi jēriņi. Var paņemt bibliotēkā, bet tā nav silta un saulaina grāmata.


Tags:

2 atsauksmes - Atsaukties


8. Nov 2008 17:56 Bez noklusējumiem

Esmu izlasījis Valda Adamkus memuārus "Bez noklusējumiem", kur viņš apraksta savu pirmo prezidēšanas laiku 1998.-2003.g. Grāmatu, kas Lietuvā klajā nāca īsi priekš 2004.g. prezidenta vēlēšanām, no leišu valodas teicami iztulkojusi Indra Brūvere un klajā laidis "Lauku Avīzes" apgāds.

Galvenais, kas var darīt valstsvīra memuārus nebaudāmus, ir sevis slavināšana - pārējie tik par savu labumu domā, es vienīgais par tautu; citi kaut ko gaŗām darās, es vienīgais visu pareizi. Diemžēl Adamku šī nelaime ķērusi smagi. Tik smagi, ka viņš tās dēļ beigās zaudē savu amatu: vispirms visādi punduŗi iedrošinās sacensties prezidenta vēlēšanās pret Mani, un pēc tam vēlētāji nespēj saskatīt, ka viņiem būtu jābalso par Gara milzi, kuŗš nav papūlējies nopietnas kampaņas rīkot.

Taču tas nav viss. Adamkus kā tāds iznirelis vēl izlielās, cik lepnā sabiedrībā ticis, ar kādām slavenībām ticies - ar pāvestu, Klintonu, Anglijas karalieni, Mišu Rostrapoviču, pavei tik!

Un kur Lietuvas politikas aizkulises, ko sola memuāru virsraksts? Tādu nav. Vai nu virsraksts melīgs, vai Lietuvas politika pēdējais pīļu dīķis.

Nav vērts nedz pirkt, nedz bibliotēkā ņemt. Esmu vīlies. Līdz "Dauningstrītas gadiem" Adamkum neizaugt.


1 atsauksme - Atsaukties


7. Nov 2008 16:13 Lielais pasaules atlants

"Jāņa sētas" karšu apgāds laidis klajā Lielo pasaules atlantu - ne tikai dižāko "Jāņa sētas" kartografisko izdevumu tās darbības vēsturē (tas ir, kopš 1992.g.), bet arī apjomīgāko karšu krājumu, kāds jebkad izdots Baltijas valstīs. Vairāk nekā pustūkstoti lappušu biezā un turpat četri kilo smagā atlanta kartēs atrodams ap 90 tūkstoši ģeografisko nosaukumu. Pirmo reizi latviešu valodā tik detālizētā mērogā pieejamas kartes par visu pasauli. Atšķirībā no lielvalstu izdevumiem šajā atlantā esam centušies sniegt mazas tautas skatījumu uz pasauli. ... tālāk ... )

5 atsauksmes - Atsaukties


5. Nov 2008 20:38 Miris Maikls Kraitons

Vīrs, par kuŗu uzzināju krievu laikā, lasot "Fantastikas pasaulē" izdoto "Andromēdas celmu". Kuŗu atkal iepazinu pēc neatkarības atjaunošanas, ieraugot grāmatplauktos "Laika robežu" un "Spietu" (kazi, vēl tagad dabūjami) un kinoekrānos "Juras laikmeta parku" un "13.kareivi". Kuŗa darbus esmu meklējis ārzemju grāmatnīcās. Kuŗš raksta tik profānam ticami, ka pēc "Spieta" izlasīšanas īpaši jāpapūlas un jāmeklē, lai atrastu, kas tajā bijis aplams, un tiktu galā ar bailēm no nanotechnoloģijām. Tagad... Tagad atliek izlasīt "Baiļu stāvokli". To, kas te Kraitonam plauktos aiz muguras. Globālā sasilšana un politika, kā nu ne.

P.S. Ja kāds vēlas iegūt savā īpašumā "Nākamo" angliski ("Next"), varu piedāvāt. Aizraujošs gabals par ģēnu inženieriju un ar to saistītām problēmām.


Tags:

Atsaukties


4. Feb 2008 13:22 Kurzemes vilkaču nostāsti

Izlasīju LŪ Teoloģijas fakultātes dekāna Ralfa Kokina "Kurzemes vilkaču nostāstus", ko illustrē kā allaž cienīgi Viestura Granta zīmējumi.
Lasīt manus iespaidus. )

2 atsauksmes - Atsaukties


2. Jan 2008 13:40 Disidenta nāve

Gada nogalē iepazinos ar "Dienas" izdoto Aleksa Goldfarba "Disidenta nāvi".

Galva tomēr drīzāk domāta, lai domātu, nevis gūtu skaistus vārtus futbolā, un domājošs cilvēks it viegli var atsijāt grāmatas sorosītismus no patiesā satura. Un patiesībā "Disidenta nāve" nav par Ļitviņenko noindēšanu vai viņa dzīvi un darbiem, bet gan par Krievijas attīstību vai, varbūt pareizāk, satīstību kopš 90.gadiem. Tā ir vērtīga aculiecinieka Goldfarba liecība, kāpēc Krievija nav kļuvusi normāla valsts: sociālisms un impērisms domāšanā nožņauguši nepieciešamās pārmaiņas saimniecībā, iekšpolitikā un ārpolitikā, bet blēži daudz plašākā mērogā nekā Latvijā iedzīvojušies labēju saukļu aizsegā. Iznākumā kārtīga kapitālisma Krievijā nemaz nav, bet pilsoņu acīs vārds samaitāts.

Tulkojums ir labs, un piekasīties var vienīgi atsevišķiem vārdiem. Plašākā grupa ir saīsinājumi, kur tulkotājs saglabājis angļu grāmatā rakstītos, kaut latviešu valodā, izņemot tādus tradīconālismus kā NATO, lieto latviešu saīsinājumus: ANO, nevis UN vai OON, piemēram. Iznākumā Krievijas Nācionālā drošības padome dēvēta par NSC (National Security Council), SEPP - par "Comecon", Krievijas Vienotā enerģijas sistēma - par UES (Unified Energy System), nemaz jau nerunājot par krievu saīsinājumiem URPO, SVR, FSB utml., kas diez vai iesakņojušies latviešu valodā un ir ikvienam pazīstami un saprotami. Pasmaidīt lika "nekrievi" ārzemnieku vietā, "familiārais", nevis draugu kapitālisms, "konspirācijas", nevis sazvērestības teorijas. Bija arī daži gimalajiešu lāči: krievu Kaširskas šoseja un Davidovo, angļu Ignatiuss, Nortumbrija un Vudrovs Vilsons un vispār netulkotais Côte d'Azur. Bet, kā jau teicu, kopumā tulkojums ir labs un raits, un nav ik lapu jāspļaudās.

Beigt varētu ar spilgtu citātu:

"Iekšlietu karaspēka komandieris, uzstājoties Krievijas TV, paziņo, ka čečenu separātistu mērķis ir "radīt no Čečenijas, Ingušijas un Dagestānas vienu musulmaņu valsti. Tas dos tiešu pieeju NATO dalībvalstij Turcijai.""

Ieskatam attiecīgā reģiona karte:

6 atsauksmes - Atsaukties


18. Dec 2007 11:19 Misters Latvija

Ar kolēģes gādību, kuŗa mēza savus grāmatplauktus, esmu ticis arī pie Paula Bankovska "Mistera Latvijas". Atšķirībā no visādiem jaunlaiku puskoka lēcējiem Bankovskis pratis sarakstīt kārtīgu dēku gabalu: kāds amerikānis priekš gadiem simt nejauši tiek latviešu sabiedrībā un paliek tajā trešdaļgadsimtu visos kūleņos, godam attaisnojot romāna virsrakstu. Tāds latviešu Forists Gamps. Grāmatu ne ārā mest, ne pārdot un citiem tik palasīt dot.

Tags:

Atsaukties


10. Dec 2007 10:20 Straumēni

Beidzot esmu izlasījis "Straumēnus", kas iepriekš bija palikuši atmiņā ar grūtiem, taču svētīgiem interpunkcijas vingrinājumiem skolas laikā. Neizgudrot divriteni iespaidos par Straumēnu būtību varētu būt vēl grūtāk par pareizu pieturzīmju likšanu, tāpēc vien īsi bilstu, ka arī manā skatījumā Straumēni ir izcils latvieša sētas un dzīves, darba un dabas vienotības daudzinājums.

Tomēr vēlos iebilst, it kā Straumēni būtu kas novecojis, kaut labs, un neglābjami pagātnē zudis. Jo galvenais nav vis darbības laiks vai sadzīves apstākļi, bet cilvēku attieksme. Straumēnos lieto zirgu kuļmašīnu, un spriguļi palikuši pielikti piemiņai pie sienas, un tiek pieminēts, ka turpmākos gados Straumēni pāriet uz tvaika mašīnām. Vecāki ļaudis gan saldsēri piemin senos laikus, kad zāle bij zaļāka un rokām vētītas labības maize gardāka, tomēr atkal baudīt spriguļu un kunga rijas romantiku vis negrasās un citiem ar nevēl. Ir pilnīgi skaidrs, ka Straumēni nevairīsies, bet vieni no pirmiem ieviesīs ij elektrību, ij iekšdedzes dzinēju. Smags un augumu deldējošs darbs Straumēnos nav apzināta labprātīga izvēle, bet sūra nepieciešamība.

Otrkārt, maldīgi iedomāties, it kā Straumēnos slavēta nošķiršanās no tirgus un natūrālā saimniecība. Ja atņem rudzus un kviešus, un linus, ko ved uz Jelgavu, zosis, ko pārdod Rīgā, vietējo piecpagastu tirgu, ja Straumēniem atņem to noieta tirgus, nekā diža pāri vairs nepaliek. Vēl mazāk paliek, ja atņem iepirkto. Ne tikai dzelzs darbarīku, pat bērniem konfekšu vairs nava. Un pašu Straumēnu ar vairs nava.

Treškārt, kādi gan varētu būt mūsdienu Straumēni? Dzimtas zars, kas dzīvo vecvecāku Latvijas laikā celtā namā Teikā vai Bieriņos ar apaļu atejas lodziņu un trīs īrnieku ģimenēm; kas strādā paši savā kārtīgā latviešu SIA; kas brīvākā brīdī palīdz atplaukt Zemgales Straumēniem, ko līdz kliņķim bija nolaiduši krievu kolonistu suselnieki, kas bija iemituši izsūtīto saimnieku vietā; kas rīko tādus Jāņus, uz kuŗiem sanāk kaimiņi divu kvartālu rādiusā? Jauns Virza rādīs.

Pirmais plūdu vakars atnāca mierīgs, un, saulei norirtot, liels gaismas stabs, no paša apvāršņa nākdams, nogūlās ūdeņos un, ar vienu galu iekrizdams Straumēnos, pielēja sētsvidu ar sarkanu spožumu. Un tajā brīdī, kad tas notikās, uz ūdens parādījās sieviete ap galvu sagrieztām dzeltenām bizēm, zaļā zīda sagšā tērpusies, kuŗas gaŗās bārkstis slaucīja ūdeni nesaslapinādamās, un, pa sarkano gaismas tiltu iedama, nāca uz Straumēniem. Spurainās Lielupes zivis - ālandes, līdakas un zuši -, meža zosis un gulbji viņu pavadīja, pazīdami viņā mīļo Māŗu, lopu, zivju un putnu sargātāju. Viņa tuvojās mājām, visu redzēdama, bet pati ļaudīm neredzama. Ūdens, koki, gaiss viņu sajuta un apstājās, un klusēja, un sarkanais gaismas stabs drebēja zem mīļās Māŗas kājām. Pienākusi tuvu mājām, viņa skatījās ilgi pagalmā, un no visiem mājas iedzīvotājiem viņu redzēja tikai lielā Raibaļa un, atvērtajās kūts durvīs stāvēdama, īdēja viņai pretī. Māŗas acis slīdēja pār katru ēku, un, ūdeņos nostājusies un starodama, viņa pacēla rokas un svētīja mūžīgos Straumēnus.

1 atsauksme - Atsaukties


4. Dec 2007 11:08 Zūdermanis

1894.g. Hermaņa Zūdermaņa "Goda" izrāde un diskusija par to bija viens no iezīmīgākiem Jaunās strāvas laika notikumiem. Bet viņa proza - "Kūlenītis", "Leišu stāsti", "Rūpju māte", "Trakais profesors", "Kaķu laipa", "Reiz bija" - apvieno autora labestību, varoņu mīlestību un Austrumprūsijas un sevišķi tās Leišmales miera laika gaisotni valdzinošā lasāmvielā, kas baudāma gan tumšos ziemas vakaros, kaut kur silti ieritinoties, gan rēnā lapkritī, gan nemiera pilnā sulu dzīšanas un pumpuru sprāgšanas laikā, gan skurbos un tvanīgos Jāņos.

Tags:

Atsaukties


29. Nov 2007 09:10 Grāmatas Ziemsvētkos

Grāmata var būt lēta un laba dāvana Ziemsvētkos pašam vai draudziņam. Noteikumi vecie: sakiet paši, cik gatavi maksāt. Ja piekritīšu, pie izdevuma pierakstīšu, kam un par cik aizsists. Ja gribat cita aizsistu izdevumu, pārsoliet. Grāmatas izsniedz Stabu ielas galā.

Skatīt 153 izdevumus. )

Tags:

104 atsauksmes - Atsaukties


21. Aug 2007 12:31 Lētas grāmatas

Slinkuma dēļ cenu nenorādu - sakiet paši, cik gatavi maksāt. Ja piekritīšu, pie izdevuma pierakstīšu, kam un par cik aizsists. Ja gribat cita aizsistu izdevumu, pārsoliet. Grāmatas izsniedz Stabu ielas galā.

Skatīt 78 izdevumus. )

Tags:

53 atsauksmes - Atsaukties


7. Maijs 2007 12:35 Tima Grīna "Aci pret aci"

Brīvdienās biju laukos un brīvā laikā izlasīju Tima Grīna "Aci pret aci", ko lauku radiņi bija paņēmuši no vietējās grāmatkrātuves. Grāmata - kā krimiķi un lubenes parasti - pieder vienreiz lasāmām, taču jāizteic atzinība autoram, kas prasmīgi pārcēlis "Grāfa Monte Kristo" darbību mūsdienās. Tāpēc, lai spētu pilnvērtīgi izbaudīt "Aci pret aci", priekš vai vismaz pēc tam jāizlasa arī "Monte Kristo". "Aci pret aci" katrā ziņā mudina izmantot vietējās grāmatkrātuves pakalpojumus, lai iepazītu pārējo Tima Grīna daiļradi. Vienīgais, kas kaitināja, bija tik ierastā Rietumu spalvas tecinātāju kreisuma slimība - ļaundaŗi arī šoreiz nāk no Vatikāna, CIP, AAV Republikāņu partijas utml. labējām aprindām.

Tags:

1 atsauksme - Atsaukties


7. Maijs 2007 12:22 Ferenca Moras "Zelta zārks"

Ferenca Moras "Zelta zārks" ir paplika kristietības propaganda. Apģērbt mēģināts ar stāstiņu par Diokleciāna Romas laika pāri, kas nedabonas: Viņš dzīves apnikuma un samežģīta prātiņa dēļ piesakās nāvessodam, Viņa mirst no diloņa. Tulkotājs nav pilnībā apguvis latīņu īpašvārdu atveidi latviešu valodā, bet autors (acīmredzot) attālumu mēra kilometros. Nav vērts arī no grāmatkrātuves ņemt.

Tags:

Atsaukties


2. Maijs 2007 11:41 Labas grāmatas

Piedāvāju grāmatas:

1) Christopher Andrew, Vasili Mitrokhin. The Mitrokin Archive. The KGB in Europe and the West. Londona, Penguin Books, 2000. 997 lpp.;

2) Christopher Andrew, Vasili Mitrokhin. The Mitrokin Archive II. The KGB and the World. Londona, Penguin Books, 2006. 677 lpp.

Par autoriem: K.Endŗū ir pasaules autoritāte spiegošanas pētniecībā, šobrīd gatavo oficiālo britu SIS (MI6) vēsturi. V.Mitrochins bija VDK arķīvārs, kas duci gadu pārrakstīja un kopēja doķus, kas nāca viņa rokās, nezinādams, vai jelkad kolekcija nāks klajā, bet zinādams, ka tās atklāšana VDK nozīmētu nāvessodu. 1992.g. viņam izdevās caur Igauniju izbēgt uz Angliju.

Par grāmatām: tās ir līdz šim pilnīgākā klajā nākusī VDK spiegošanas vēsture Galvenā Pretiniekā, naidīgās kapvalstīs, draudzīgās socvalstīs, brālīgās republikās, kā arī savu ceļu meklējošās jaunattīstības valstīs.

Grāmatu stāvoklis: jaunas, nelasītas.

Cena: pagaidām tiek Edgaram J. abas kopā par Ls23. Ja gribat tomēr sev, soliet vismaz Ls1 vairāk.

Pieteikšanās: lūdzu, līdz piektdienai, 11.maijam.

Tags:

1 atsauksme - Atsaukties


5. Mar 2007 12:43 Kārļa Fimbera "Saules kauja"

Labs, viegli lasāms, prasmīgi sarakstīts un pamācošs vēsturisks romāns par to, kas virsrakstā. Rakstīts Saules kaujas 700. gadadienai. Tik nevajag pieņemt par baltu patiesību un vēstures faktiem.

Tags:

Atsaukties

Back a Page