ritens' Journal
 
[Most Recent Entries] [Calendar View] [Friends]

Below are the 1 most recent journal entries recorded in ritens' LiveJournal:

    Saturday, September 25th, 2004
    4:53 pm
    ak, ak, kaads satraukums, mans pirmais iebiidiitais teksts te. kaut nu neizgaaztos... ai, nee. iisteniibaa man salst kaajas un es ieshu maajaas dzert teeju, bet juus palieciet:)

    shodien laicinjsh, laicinjsh:)
About Sviesta Ciba