reeds [entries|archive|friends|userinfo]
reeds

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Nov. 27th, 2017|07:43 pm]
bļe..visa bļaustīšanās un raudāšana un psihi...priekš kam. a da tā pat vien. viss ir atpakaļ turpat, kur bija :D

..atkal

skan koRn - make me bad.. jau divas dienas klausos vecos koRn albūmus. Nezinu kāpēc, pats sev liekos kā tie onkuļi savulaik, kad biju maziņš, viņi vienmēr teica: " Jūs jaunieši neko nesajēdzat no mūzikas bla bla, manā laikā mēs klausījāmies pink floyd un iron maiden un metallica un drāzām šmaras un pīpējām zāli un dzērām šņabi bļe pagrabā"... yea well, cool story, mēs darījām to pašu klausoties koRn un deftones..
link2 komentāri|komentēt

bļe!~!! [Oct. 12th, 2017|08:11 pm]
Bļe, jebal! Jābrauc uz pāķiem pēc stundas!
bļe fuck nahuj, nē!!!!!negribu!!!! fuck offfff.
shit...

:(
linkkomentēt

navigation
[ viewing | most recent entries ]
[ go | earlier ]