reeds [entries|archive|friends|userinfo]
reeds

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

bļe!~!! [Oct. 12th, 2017|08:11 pm]
Bļe, jebal! Jābrauc uz pāķiem pēc stundas!
bļe fuck nahuj, nē!!!!!negribu!!!! fuck offfff.
shit...

:(
linkkomentēt

beibe joprojām prom [Oct. 7th, 2017|11:51 am]
Viņa atbrauca no Itālijas uz vienu vakaru un uzreiz aiztinās pie māsas uz Liepāju, teica, ka šodien atbrauks, bet esot jāiet uz baseinu un pirti. Tāpēc tomēr būs tikai galīgi vēlu vakarā.
Man jāsēž un pacietīgi jāgaida, kad būs nākošā ziņa ko viņa izdomās.

Nopirku sev pudeli ballentine's domāju čiliņā pamalkošu foršu visīti.
boy i was wrong - viņš garšo pēc sūda. Bet, ja tā padomā, tad esmu tīri priecīgs dzēris tīrajā arī trīsgraudnieku un hektoru. ...varbūt es palieku vecs?
link2 komentāri|komentēt

navigation
[ viewing | most recent entries ]
[ go | earlier ]