Finch - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
Finch

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Jul. 27th, 2011|03:32 pm
Anonymous
hey .. es Tevi ļoti gaidīju un visiem pilnas ausis jau biju piestāstījusi, ka Tu būsi vasarā Lv un kāāā Tevi gaidu.bet.. nekā.. :(
link Read Comments

Reply:
From:
Username:
Password:
Ievadi te 'qws' (liidzeklis pret spambotiem):
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message: