Vienotiiba=Speekss [entries|archive|friends|userinfo]
Punker

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[23. Sep 2016|21:44]

iive
Vakar gribējām kaut ko garšīgu un nopirkām lielo Fazer. Es savu daļu apēdu visu, bet Vilkam palika. Nupat viņš man atdeva savus gabaliņus, jo viņš nemaz negrib, viņam ir sausiņi, ko grauzt. Ļoti veiksmīga laulība, es teikšu!
Link1 Runā|Saki

par vīriešiem [20. Sep 2016|22:48]

santa_be
Visvairāk man patīk, kad vīrieši runā par "mūsu sievietēm". Piemēram, tie musļiki neciena mūsu sievietes. Aiztiek, izvaro, apprec. Es izgāju bērza birzi, ne lapiņas nenorāvu, bāleliņi. Tie paši bāleliņi, kuru valstī, 45% reposndentu atzīst, ka vardarbība ģimenē ir ģimenes lieta un tur nav jāiejaucās. Tie paši, kuru pavalstīs aptuveni 22% sieviešu ir cietušas no fiziskas un 32% no seksuālas vardarbības. Un tie ir pāris gadus veci dati. Nē, to nav sastrādājusi pēkšņā patvērumu meklētāju jūra.

Jā un arī pats apzīmējums "mūsu sievietes". Skan kā gadus atpakaļ pār Putina lūpām izsprukušais "naša prebaļtiķa". Tāds kā labi, labi aušas, gan būsiet atpakaļ pie siles.

/palasīju dažu cibiņu pavecākus postus un uzcepos.
Link5 Runā|Saki

navigation
[ viewing | most recent entries ]