Vienotiiba=Speekss [entries|archive|friends|userinfo]
Punker

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

iekšējie dialogi [17. Mar 2015|22:03]

santa_be
-Klāt pavasaris, tātad k-kur ir arī vīrusi.
-Jap, it's here!

Slimot nemāku, bet neko derīgu padarīt nespēju.
LinkSaki

navigation
[ viewing | most recent entries ]