Vienotiiba=Speekss [entries|archive|friends|userinfo]
Punker

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

vēl par naudas lietām [19. Jun 2016|21:10]

santa_be
Vēl viena uzskats ar ko esmu dzīvojusi visu savu dzīvi- pirkt īpašumu vienmēr ir labāk kā īrēt. Tomēr sākot praktiski iedziļināties šajā jautājumā tā vairs nešķiet.

"Anecdotally, every time someone at work bought a house (“Congratulations!”) a coworker would say the company moved their name from the “need to re-recruit” to the “employee for life” list. He was a bit jaded. But he also had a point"

No http://www.gocurrycracker.com/renters-for-life/#
Link5 Runā|Saki

navigation
[ viewing | most recent entries ]