Vienotiiba=Speekss [entries|archive|friends|userinfo]
Punker

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[19. Jul 2016|13:51]

viux
dzīvot, nomirt, augšāmcelties, iedzert kafiju, paspēt uz trolejbusu
LinkSaki

[18. Jul 2016|12:31]

viux
drausmīgi grūti nebūt labajam, iejūtīgajam vienmēr. apzināties, ka jāizvēlas mazākais no ļaunumiem un atstājot izvēles rīcības seku dziļvagas kāda cita dzelmē.

piedod, lūdzu, ja vari. es cenšos ļoti, nu, būt godīga.
Link

navigation
[ viewing | most recent entries ]