psiho_analitike - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
psiho_analitike

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Feb. 22nd, 2013|04:40 pm

psiho_analitike
Manuprāt, kāds ņem manu vaniļļas pēcvannas sviestu. Un man tas ļoti, ļoti nepatīk.
link Read Comments

Reply:
From:
Username:
Password:
Ievadi te 'qws' (liidzeklis pret spambotiem):
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message: