psiho_analitike - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
psiho_analitike

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Feb. 21st, 2013|03:05 pm

psiho_analitike
Braucu autiņā.
Stulbā pamatskolas učene kas man ne sūda neprata krievu valodu iemācīt, nopirkusi tādu pašu mēteli kā man. Dura! Simt punkti iepriekšējās diwas reizes noskatīja! DUSMA
link Read Comments

Reply:
From:
Username:
Password:
Ievadi te 'qws' (liidzeklis pret spambotiem):
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message: