Piladzis' Journal [entries|friends|calendar]
Piladzis

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ calendar | livejournal calendar ]

[26 Nov 2009|11:02am]
[ music | Dolorian - Desolated Colours ]

Uzjautrinoši bija vakar vakarā pamostoties pēc 3 stundu ilga miega un pārbīties no elektriska, rūcoša trokšņa (ko, kā izrādījās radīja ledusskapis) un domāt, ka tūlīt viss uzsprāgs, ja neatslēgs elektrību, jo TV indikatora gaismiņa palika arvien spožāka un troksnis arvien skaļāks :D

post comment

[23 Nov 2009|04:23pm]
Patīkams pēdējā laika atradums - vācu darkwave projekts Goethes Erben. It īpaši pirmie albumi ar savu atmosfēru un minimālistisko skanējumu.

+ Līdz šim nezināju par tādu "Neue deutsche todeskunst" a.k.a "New german art of death" tagu, kas tagad paver iespējas atrast vēl tamlīdzīgas kvalitātes darkwave grupas.

Un forši, ka beidzot esmu ticis pie personīgās dzīvokļa atslēgas, vismaz nav jāsaskaņo sava iziešana no mājas uz katra soļa.
post comment

[21 Nov 2009|02:13pm]
Knikšķi galvā ir biedējoši..
post comment

[19 Nov 2009|11:02am]
Jauka diena.
post comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]