pietura's Journal [entries|friends|calendar]
pietura

[ website | My Website ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ calendar | livejournal calendar ]

[26 Aug 2020|10:33pm]
tik daudz kas iekšā sēž.
sēž un trūd.
ārā sprāgst miegā, sprāgst ārā ķermeņa sāpēs.
sprāgst klusumā.
bail no dienas kad izsprāgs pilnā spēkā, skaļumā, apjomā.
1 comment|post comment

[16 Jun 2020|10:17pm]
sirds pilna.
visa pilna.
pārpilna.
post comment

[18 May 2020|08:43pm]
pieķēru šodien sevi laimīgu.
pirmo reizi mēnešu laikā.
laimīgu kā agrāk,ar saulīti sirsniņā.

jocīgi kā iekšējā laime piezogas pašam nemanot, norok sāpi un atkaro savu vietu ikdienā.
post comment

[10 May 2020|08:55pm]
stundām ilgi rakties zemē, ar mūziku ausīs un saules siltumu uz ādas.
tāda ir mana laime.mana vienkāršā laime.
post comment

[01 May 2020|08:36pm]
mīlēt tā kā agrāk, jo nevar nemīlēt nemaz.
post comment

[01 May 2020|09:15am]
[ music | IAMX ]

vakar, virtuāli, biju savā happy place.
vakar nogrimu balsī.
balsī, kas mierina. balsī, kas iedvesmo. balsī, kas ļauj ticēt skaistumam šajā pasaulē. balsī, kas izvilkusi no dziļākās tumsas un bijusi blakus spožākajā saulē.
vakar sadziju. vakar atradu savu mieru.

post comment

[28 Apr 2020|08:31pm]
un tad kad spēks sakrāts. un kad prāts sakārtots. tad uznāk vājums.
tad sirds sailgojas. tad prāts grimst atmiņās.
tad uznāk vājums un ilgas.
bet es savu spēku atgūšu.
post comment

[27 Apr 2020|09:40pm]
laiks lekt pavasarī, pilnām plaušām lekt laimē.
post comment

[06 Apr 2020|09:15am]
dzēru kafiju un raudāju.
šorīt.
tagad.
ārā skaista saule
post comment

[04 Apr 2020|09:42am]
[ music | Me and That Man ]

un tagad ir tā.
un tagad ir grūti.


"I'm feeding the lion with my own soul
I disintegrate, I'm losing control
You offered me heaven but gave me hell
I'm just your puppet, I'm under your spell
I long for the silence"

https://youtu.be/fr1954pwx6o

post comment

[29 Mar 2020|08:29pm]
[ music | Baroness ]

tik lasīt, lasīt.
grāmatās nozust.

post comment

[24 Mar 2020|10:53am]
un vakar skatījāmies kā zeme aizmieg, kā zvaigznes krīt.
un vakar klausījāmies kā zeme klusē, kā putni mājās atgriežas, kā vārdi paliek klusāki.
1 comment|post comment

[17 Mar 2020|01:07pm]
laiks sev.
laiks radīt, klusēt, mīlēt, augt un kopt.
sevi kopt, savējos kopt.
bez bailēm.
post comment

[11 Mar 2020|06:29pm]
klusums nāk virsū.
bail no klusuma.
post comment

[08 Mar 2020|12:25pm]
sirsniņa pilna, pilna, pilna.
pilna laimes, nelaimes, trokšņu, klusumu un nemieru.
nedrīkst apstāties, nokavēšu.
post comment

[15 Feb 2020|10:33pm]
balzāmiņa atmaidzēta sirds šovakar.
post comment

[03 Feb 2020|11:06pm]
negribas mirkšķināt, jo ja nu pazūd. ja nu saplīst. ja nu aizmūk.
nesauksim lietas īstajos vārdos, jo īstie vārdi biedē un es esmu bailule.
post comment

[14 Jan 2020|11:07am]
daba neguļ un es arī.
post comment

[11 Dec 2019|09:49pm]
[ music | Saattue ]

šorīt devos dzīvē ar saulīti.
tās minūtes divas kad autobuss dodas pāri Juglas ezeram un ieplūst rīta steigā ir maģija.
tās divas minūtes vērojot saulītes skaisto mošanos. tās ir tās divas kas man vienmēr vismīļākās, tās divas nobremzē visu kas apkārt notiek.

post comment

[19 Nov 2019|12:33am]
5 lapu eseja vienas dienas laikā?
šūr, kāpec gan ne?

eigēnika tagad var iet dirst.(tikai uz īsu brītiņu gan)
alus rīt (nu jau šodien) nopelnīts.
ir momenti kā šis kad es sev besīju līdz pēdējam, bet tas besis par visa atlikšanu mazliet mijas ar sajūtu,ka malacis, tomēr smadzenes nav pilnīgi tukšas.
post comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]
[ go | earlier ]