pichshsh's Journal [entries|friends|calendar]
pichshsh

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ calendar | livejournal calendar ]

Labdien. [14 Mar 2010|01:51pm]
Šodien aiz skapīša atradu putekļainu rūtiņu lapu, uz kuras reiz biju uzrakstījis dzejoli. Tas, kam nav atskaņu, skaitās dzejolis?
Anyway, it went like this:
-
Todien mēs uzgāzām sev karstu ūdeni
Todien tu uzleci man plecos
Todien tu teici, ka dažiem cilvēkiem
Caur acīm spīd visums
Todien mēs ar 12 stīgām
Rējām un ņaudējām uz ielas
Pūtām milzīgos ziepju burbuļus
Todien es redzēju filmu par vīru
Kas traktorā apciemoja brāli
Tovakar bija migla
Todien mani nenotrieca auto
Todien nesāka līt
Todien mani neatstāja šaubas
Bailes par to, kas notiks rīt
Todien es neatmetu pīpēt
Ar mani nerunāja Dievs
Todien es nebraucu uz Ķīnu
Todien es nepaliku viens.
13 comments|post comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]