Nov. 29., 2012 | 08:41 pm

Lai gan velosipēds ir mans draugs, tomēr stundu/pusotru basī līdzi izskriet vēl nav dukas. Uz truļiem tak neizbraukšu, bet arī līdz tiem ir jāaizskrien. Kaut kur jāaizņemās izturība, tik jautājums kur?

Links | komentārs 5 komentāri | Add to Memories


Šīs dienas atklājums uz jūsu ausīm

Nov. 29., 2012 | 10:20 pm

video

Links | komentārs 1 komentāri | Add to Memories


Atklājums, bet koncī!

Nov. 29., 2012 | 11:09 pm

video

Links | komentārs | Add to Memories