Jul. 28., 2012 | 12:00 pm

Jā, draugi. Prātīgi ar vēlmēm. Savā laikā baisi gribēju sirmu bārdu. Pirms divām nedēļām, pāris dienās, viņa strauji ieguva sirmumu, ne pilnīgu, bet tomēr.

Labāk nebūtu gribējis.

Links | komentārs 3 komentāri | Add to Memories


Jul. 28., 2012 | 01:30 pm

Kam mums pretinieki?! Galvenais, ka mūsējie uzvar!

Links | komentārs | Add to Memories


Kaut kā kreisi

Jul. 28., 2012 | 09:48 pm

Visi karstumi un sutas ir nieks. Kurš man pastāstīs nahren man deniņos, kreisajos, dur, un kreisā pēda svīst?!

Links | komentārs 1 komentāri | Add to Memories


Jul. 28., 2012 | 10:08 pm

Raens Lohte rotāja populārā žurnāla Vugu vāku!

Links | komentārs | Add to Memories