Jun. 21., 2012 | 08:20 pm

[20:11] Perkons: Zaķis nokaunināts no Saeimas tribīnes
[20:12] Perkons: ai ai ai
[20:13] Shulcs: Ta jau tagad nedēļu sēdēs mājās un raudās
[20:13] Shulcs: Žostka dzers un tā
[20:13] Perkons: mhm
[20:13] Perkons: tribīne murgos rādīsies
[20:14] Shulcs: Vēl vecumdienās
[20:14] Shulcs: Aizies mazbērniem uz izlaidumu, a tur aktu zāle, tribīne
[20:14] Shulcs: I vecajam Zaķim uzreiz sirdsklauves, slikti, laidiet mani ārā
[20:14] Perkons: pāris reizes psihene
[20:14] Shulcs: Ibo pašnāvības mēģinājumi, aga
[20:14] Perkons: ierauga tribīni un sāk ritmiski šupāties
[20:15] Shulcs: Jo ko tur liegties, ne katrs būtu spējīgs šādam brīdim tikt pāri
[20:15] Shulcs: Kauninājumam
[20:15] Shulcs: Striķis kaklā šķiet vienkāršāk
[20:15] Perkons: Kauns, Zaķi! Kauns!
[20:16] Perkons: Zaķis nokar galvu
[20:16] Perkons: pār vaigu nopil asara
[20:16] Perkons: ausis pieglaustas, kažoks pelēks
[20:16] Shulcs: Bet stāv, zobus sakodis, jo saprot - ir pelnīts, ir, jāvaldās un jāiztur
[20:17] Perkons: "Es to nekad neaizmirsīšu un nevienam nemūžam nenovēlētu" tā pēc kaunināšanas Zaķis
[20:17] Perkons: pīpētavā pīpējot rokas trīc
[20:18] Shulcs: Ik pa brīdim melns gar acīm, gandrīz pakrīt, Ābiķis pēdējā brīdī saķer
[20:18] Perkons: :)))
Tags:

Links | komentārs 4 komentāri | Add to Memories