Jan. 10., 2012 | 09:33 am

Šonakt sarakstīju grāmatu, jau otro savā mūžā. Tiesa gan krietni plānāku nekā pirmo — vien A6 izmēra, 1.5cm biezuma.
Jāsaka, ka sākotnēji biju izbrīnīts, ka pirmo manuskriptu, lai gan iesietu, bet tomēr atsvieda atpakaļ. Vēlāk pārlasot sapratu, ka tiešām šausmīgi nesekmīgi uzrakstīts, un no morālām paģirām izvairīties palīdzēja vien fakts, ka darbu netiku parakstījis. Lai vai kā, otrais piegājiens bija sekmīgāks, un Vikonta III Pērkona grāmata «mu-w» tika iespiesta 50 000 eksemplāros.

Šobrīd ir taisni vai žēl, ka neizsviedu sevi no gultas brīdī, kad bija tāda vēlme, lai uzmestu īsu publicētā stāsta shēmu dzīvē, jo tagad viss pa miglu peld arvien tālāk un tālāk.

Links | komentārs 3 komentāri | Add to Memories