Dieva ausī
Recent Entries 
28th-Dec-2009 04:09 pm - Ziemassvētku jampadracis
ja pieminam manis ierosināto projektu "uzdāvināsim ģimeniskus Ziemassvētkus vientuļiem pieaugušiem", tad mani Ziemassvētki bija reāls paraugs
es domāju, ka projekta dalībnieki pēc Ziemassvētkiem kopā ar manu ģimeni, aiz laimes raudādami, mestos atpakaļ savas vientulības apkampienos

... tālāk ... )
This page was loaded Sep 21st 2020, 7:12 pm GMT.