nmgs' Journal
 
[Most Recent Entries] [Calendar View] [Friends]

Below are the 1 most recent journal entries recorded in nmgs' LiveJournal:

    Wednesday, June 5th, 2019
    9:48 pm
    atgriešānās
    kopš twitterasti ir pasākuši regulāri tikties irlā un pēc katra šāda pasākuma notiek kolektīva pašapmierināšanās tiešsaistē, tur ir garlaicīgi. Ciba, esi sveicināta! Esmu atpakaļ.
About Sviesta Ciba