Every decoding is another encoding - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
D. Ašā

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

oksimorons neoksimorons Nov. 29th, 2015|08:53 pm

never_know
ČIPSI MIKROVIĻŅU KRĀSNĪ: GARŠĪGI, VESELĪGI UN NEKAITĪGI
Teju vai aizrijos. Kāds tur bija tas mans mīļākais mākslinieciskās izteiksmes līdzeklis. 
link Read Comments

Reply:
From:
Username:
Password:
Ievadi te 'qws' (liidzeklis pret spambotiem):
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message: