netti [userpic]

December 6th, 2018 (12:33 am)

Kaut kur šis jau ir dzirdēts. Vai tu esi pārliecināta, ka tie ir tavi vārdi? To kāds jau noteikti ir teicis. Starp balsenes attīstību un mūsdienām ir diezgan ilgs laiks... Arī mežoņa bubināšanā to var izteikt, varbūt vienīgi savādākā secībā.