Journal   Friends   Calendar   User Info   Memories
 

saviem vārdiem uzrakstīts

12th July, 2004. 3:00 pm. nespeeju

kapeec viss ir tik ljauni?kapeeec..vajrs nespeeju.neko

Read 6 Notes -Make Notes

9th July, 2004. 2:34 pm. pamazām

...bet mees varam pasleepties...

varam.

Current mood: tired.
Current music: nirvana.

Read 3 Notes -Make Notes