nam nam sezam [entries|friends|calendar]
namnamsezam

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ calendar | livejournal calendar ]

ti co [08 Apr 2021|03:47pm]
liekas mosh akal viesnica pagaidishu
lidz viss pazudis vai aizmirsisu
toreiz sirdsapzinja paklausijos
a tagad sirdsapzinja saka:
blin ablomijos
post comment

bija 94 [05 Apr 2021|07:28pm]
[ mood | indescribable ]

izspied velreiz naivumu no pumpam manam
mums miers nak klat, a vot nepamanaam
shoreiz prost saklaju gultu - asaram tavam
gaidu kad pieklauvesi
pat ja tikai ejot garam

post comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]