mtldd - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
mtldd

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Jun. 2nd, 2019|08:20 pm

mtldd
lēnām briestu jauniem randiņiem un tikai kā mantru skaitu - "vēsturi var neatkārtot, vēsturi var neatkārtot, vēsturi var..". tas gan pat vairs nav ticības, bet pārliecības jautājums: ne es īpašāka, ne kā, ka man būtu atņemta iespēja uz drosmi un pārmaiņām.
link Read Comments

Reply:
From:
Username:
Password:
Ievadi te 'qws' (liidzeklis pret spambotiem):
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message: