mtldd - [entries|archive|friends|userinfo]
mtldd

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[May. 7th, 2019|01:40 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
linkpost comment

Comments:
[User Picture]
From:[info]mtldd
Date:May 10th, 2019 - 06:02 pm
(Link)
paldies!

es domāju, ka pa lielam ceļš viegls nav nevienam, bet jā - dažiem bērniem ir izlikti lielāki izaicinājumi un daži agri iemanto pat pārlieku lielu nopietnību un bažas par dzīvi, pazaudē drošību un uzticību, es vismaz biju tāda.