mtldd - [entries|archive|friends|userinfo]
mtldd

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Mar. 21st, 2019|05:42 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
gatavojos veikt savas līdzšinējās dzīves drosmīgāko un nozīmīgāko telefona zvanu. neatskatīties atpakaļ un nenobīties, ne, ne, lūdzu.
linkpost comment