mooncake's Journal
 
[Most Recent Entries] [Calendar View] [Friends]

Below are the 2 most recent journal entries recorded in mooncake's LiveJournal:

  Wednesday, March 18th, 2015
  1:20 am
  Erotiskie sapni katru nakti. Ko tik neredzu. Jasak domat, kas gan man tai zemapzina patiesiba notiek...
  Friday, March 6th, 2015
  1:24 am
  Klusums...
  Klusums visapkart, bet galva troksnis. Troksnis, no domam par Tevi, no atminam,ceribam,bailem un aizvainojuma.
  Nezina...
  Nezina vai izvele ir bijusi pareiza. Pareiza prieks manis.
  Dzivot domajot, ka mili esoso, vai ari tiesam milot?
  Klusums, troksnis, nezina...
About Sviesta Ciba