mis_sarajevo

(no subject)

Apr. 8th, 2013 | 05:38 pm
From:: mis_sarajevo

Iztrakojos, izārdījos, izpsihojos, raudāju un smējos reizē, aizgāju gulēt un pamodos atkal laimīga. No aizskarta lepnuma jau neviens nav nomiris. Dzīvojam tālāk.

Link | view all comments


Reply

From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message: