(no subject)

« previous entry | next entry »
May. 23rd, 2012 | 12:00 am
feels like: awake
muzīk: the smiths - bigmouth strikes again

Pagājušajā naktī sapņoju par tik daudziem savas dzīves vīriešiem, ka nespēju vairs saskaitīt. Vispār, ļoti amizanti, ka vienmēr sapņoju par sajātajām, īsajām, nemaz patiesībā neksistējušajām attiecībām, bet par tām, kuras bija īstas un labas - tikpat kā nekad.

Link | teic | Add to Memories


Comments {2}

austra

(no subject)

from: [info]au
date: May. 23rd, 2012 - 09:10 am
Link

tās īstās jau sadzīvotas, sapņo jau tikai par to, kas un kā un vai būtu bijis un lielāks lauks iztēlei ir ar īso attiecību fōnu!

Reply | Thread


mis_sarajevo

(no subject)

from: [info]mis_sarajevo
date: May. 23rd, 2012 - 11:29 am
Link

trū det.

Reply | Parent