(no subject)

« previous entry | next entry »
Mar. 30th, 2012 | 12:46 pm
feels like: amused amused
muzīk: 30 rock

Es sapratu, ka nedaudz jāpārdomā savu dzīvi, kad runāju ar kolēģes 12-gadīgo dēlu par literatūru. Tb Poteru, Krēslu un Bada Spēlēm.

Jā. Esmu tagad apsēsta arī ar Hunger Games. Vakar no rīta paņēmu grāmatu biblenē. Vakarā jau biju izlasījusi. Šodien izmeklējos pa visām biblenēm otro daļu.

Tagad jau stāv uz galda un gaida. Džeina Eira nedaudz uz pauzes uzlikta. Ai. Pohuj, ka man jau 25.

Link | teic | Add to Memories


Comments {11}

_____

(no subject)

from: [info]gary_crant
date: Mar. 30th, 2012 - 02:30 pm
Link

pofig, man ar visu filoloģisko izglītību viena no mīļākajām grāmatu sērijām ir par trollīti muminu

Reply | Thread


mis_sarajevo

(no subject)

from: [info]mis_sarajevo
date: Mar. 31st, 2012 - 11:30 am
Link

awww, jūs visi esat lieliski!!!!

Reply | Parent