unintended

(no subject)

Mar. 31st, 2012 | 11:36 am
From:: unintended

es katru Bada speelju graamatu izraavu vidfeeji vienaa dienaa, lasiiju visur, pat pusdienlaikaa, un ljoti speeciigi identificeejos ar Katnisu, lai cik smiekliigi tas nebuutu!
un pirms tam ljoti pretojos Bada speeleem, jo likaas, ka tas ir kaut kaads Kresslas paveids!

Link | view all comments


Reply

From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message: