mis_sarajevo

(no subject)

Jan. 11th, 2012 | 04:58 pm
From:: mis_sarajevo

vai ne? vismaz var dzīvot kopā, bet pāris dienas (vismaz mēnesī) dzīvot atsevišķi, katrs savā mājā.
Man liekas, ka, ja cilvēki neprot būt laimīgi vieni, viņi nevar būt īsti laimīgi kopā.

Link | view all comments


Reply

From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message: