humanity is the awkward prepubescent phase between animal and machine

blog:personal

18718 0133

Intelligence is the ability to make models (which is equivalent up to some appropriate morphism to the ability to successfully achieve goals in environments). General intelligence means that a sufficiently large computational substrate can be fitted to an arbitrary computable function, within the limits of that substrate. Humans might be in that category, for small values of substrate, but it would likely be quite hard to test that.


tags: , , , ,
state: tired
sound: Dead Melodies - The Foundations Of Ruin: Entangled In Mortar

12218 2118

Gadījumā, ja nu kādam no mums vēl bija šaubas par to, ka kiberpanka žanrs no fikcijas ir kļuvis par status quo.

[1] https://techcrunch.com/2017/08/09/malicious-code-written-into-dna-infects-the-computer-that-reads-it/
[2] http://dnasec.cs.washington.edu/dnasec.pdf


tags: , , , , , ,
state: working
sound: ProtoU - The Edge Of Architecture: Glass Fractals

30118 0050 : Rooms of algebraic theology

The supercomputers I’m showing here are powerful almost beyond human understanding. They can map every molecule of the billions on a human DNA string; scrutinise at the atomic level the collision between two pieces of plutonium in an exploding bomb; or sketch the gravitational pull of every star in the galaxy upon every other star in the galaxy. These are not questions that humans could grapple with given plenty of time, a notebook and a sharp pencil. [They] are omniscient and omnipresent and these are not qualities in which we find a simulacrum of ourselves – these are qualities that describe the Divine. [It] is not that these computers might one day resemble humans; it is that they already resemble gods.

The largest virtual universe ever simulated, 25 billion virtual galaxies on a grid made of 2 trillion digital particles, laid bare for everyone to witness.


tags: , , , , , , ,
state: working
sound: Atrium Carceri - The Untold: Realitatem

17118 1339

A random nobody: “It’s really important that you die.”
Typical response: 😒🖕

A random bioethicist: “It’s really important that you die.”
Typical response: “Thank fuck somebody is willing to tell it like it is.”


tags: , , , , ,
state: working
sound: Unter Null - Moving On: The Mercy Seat

11118 0954

Runājot par jomām, kurās algoritmi pārspēj cilvēkus, nākamo paaudžu melu detektoru rezultātus, iespējams, varēs ņemt vērā tādā un lielākā mērā, kā to savulaik bija iecerējuši sevi neattaisnojušo poligrāfa tipa detektoru autori. Jau šobrīd pavisam agrīns prototips [1] pārspēj ne tikai ierindas novērotājus, bet arī ekspertus [2] un autori prognozē, ka aptuveni nākamo piecu gadu laikā varētu tikt sasniegts līmenis, kur šis vai līdzīgi dziļās mašīnapmācības risinājumi spēj attiecīgās funkcijas pildīt praktiski nekļūdīgi [3].

[1] https://doubaibai.github.io/DARE/
[2] https://arxiv.org/abs/1712.04415
[3] https://futurism.com/new-ai-detects-deception-bring-end-lying-know-it/


tags: , , , , ,
state: working
sound: Lustmord - Zoetrope: The Harrow

311217 0742

Fuck yes, beidzot ir pieejamas normatīvās konektomas, ko gaidīju jau kopš 2015. gada. Īsumā – tā vietā, lai izmantotu lielu kaudzi pacientu konektomu (piem., no HCP), tiek strādāts ar sava veida vispārinātu “aritmētisko vidējo”, kas stipri samazina galvassāpes (un aizņemto vietu uz diska) gadījumos, kad individuāla līmeņa informācija nav vajadzīga. Cerams, ka autori nav bijuši pārāk radoši datu reprezentācijā un datu būšana kopā ar paštaisītu apstrādes softu nozīmē tikai darbaholismu no viņu puses, nevis vajadzību mācīties lietot vēl vienu hiperspecializētu rīku.

Update: viss ir lieliski, dzīve ir skaista, dati ir standarta MATLAB datu formātā, kas pēc būtības ir tas pats HDF5.


tags: , , , , ,
state: working
sound: Skinny Puppy - Weapon: Tsudanama

4917 1328

One particularly relevant (throughout all of history but perhaps especially as of late) instance of humans running on a faulty and profoundly unreliable hardware might be expressed as follows.

When people start thinking about an issue in moral terms, they tend to stop thinking about it in terms of costs and benefits, dismiss anyone who disagrees with their values as not merely different or even wrong but explicitly “evil”, and desire to harshly punish those they now see as “villains” in order to protect whatever group they have selected as the “victims”. [1]

Contrary to common wisdom, emphasising empathy is not only unlikely to help in such cases but can exacerbate them and provide additional rationalised justification for them. While the value of understanding how and why people think the way they do cannot be overstated, relying heavily on affective empathy can cause reliance on anecdotal evidence, acting in favour of familiar or similar individuals, and harbour other potentially dangerous biases. [2][3] Maintaining impartiality and distance seems to help reasoning about the available facts.

Nothing of this is new or surprising, there is no morale [sic] to this post and I have no readily available solutions for counteracting the outlined issues. If anything, read and think of this as an example of the “This is a reminder that [..]” trope.

The thoughts of all men arise from the darkness. If you are the movement of your soul, and the cause of that movement precedes you, then how could you ever call your thoughts your own? How could you be anything other than a slave to the darkness that comes before?
— R. Scott Bakker, The Darkness that Comes Before

 

[1] http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1111/1467-9280.00139
[2] https://bostonreview.net/forum/paul-bloom-against-empathy
[3] https://philpapers.org/rec/PRIIEN


tags: , , , ,
state: working
sound: Угасание - Врастая В Вечность: Исчезая Во Тьме

11817 1940

First time validating a subset of our model against HBP data. Results in a few hours.

tags: , , , , ,
state: working
sound: Romowe Rikoito - Undēina: Bewangiskas Pintegas Wangā

12417 1804

Compare and contrast: Borjigin, J., Lee, U., Liu, T., Pal, D., Huff, S., Klarr, D., et al. (2013). Surge of neurophysiological coherence and connectivity in the dying brain. Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 110, 14432–14437; Flesh Made Word, Watts, P., 1994. (pilns teksts šeit). Jāpameklē, vai 1994. g. jau bija pieejami rezultāti par tēmu. Ja nē, tad Vatsa kā neirozinātnieka “čujs” ir tiešām ļoti labā līmenī.

tags: , , , ,
state: working
sound: Totakeke - Digital Exorcist: Where The Machine Begins

30317 1400

If I ever lose control of my Twitter account, I will authenticate the new one, or prove my having recovered the old one, by decoding the hash

04c32abd91c5cbbdd353e497e7f66ad3ebbae00cc30d34bb1841aef892d339f2

by way of `echo -n "my password" | shasum -a 256` (tweet, publicly available git-versioned hash signed on Keybase).


tags: , , , ,
state: working
sound: Угасание - Пустоты: Прозрачность
Powered by Sviesta Ciba