puk [entries|archive|friends|userinfo]
Niklavs

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

What's on my mind [Aug. 3rd, 2022|08:01 pm]
[mood |awake]
[music |Heriot - Profound Morality]

So turns out Being horny = Being in pain
Not a sharp pain that we are used to defining as pain but it's more like an itch.
Your organ is literally asking for a scratch or a gentle rub. (Whatever stuff you're into)
You can masturbate with your own body or with someone elses - it doesn't really matter.
-If the goal is to climax then it can be considered masturbation.
Maybe that is why we say "having sex" "to have sex" - sounds kind of very self oriented, don't you think?
(If you want to attack me as if this is my idea - it is not. I got it from Slavoj Zizek)
If you want to create or "make love" as in make more room for love you should follow the third option.
When unconciously you have built up so moch love inside you that it hurts and you feel like you need a releaf.
Then conciously you have three options:
Have the releaf - an orgasm (quick fix) that will not get you anywhere but you will enjoy it.
The second option is that you can expand your capacity for love through celebacy. It's the option for all the singles out there.
Celibacy is a fucking hard road. I myself have failed countless times and will keep on failing, I am sure of it.
Yet if we have this intention to expand the capacity and gain control over this feeling, we are moving forward.
It is like a skill that can be mastered. You don't have to do it now though.
You can enjoy your life, your mortality and your phisical body until your final breath, the next life and beyond.
Eventualy you will as we all get to a point where everything else will start to feel boring and dull.
Like for example your last favorite activity that is no longer your favorite because you've done it for so many times.
We have been put on this earth to learn- to master our bodies, our minds and our emotions. (To master the third dimention)
There is no other reason for us to be here. Except maybe to enjoy our experience whyle we are at it.

So turns out there is a third option - 'edging' and it can be a spiritual practice that can be practiced with a partner in celibacy.
I'm not sure but the term 'edging' might not be what a guru would call it. I think they might have a bit more elegant term for it.
If you want to boost your capacity for love. You can engage in a sexual activity with intention to expand room for love without climax.
This requires an intense meditation and breathing practice while doing it.
And I believe this is what the words "making love" should actually stand for.
Because if the intention is to climax then you can call it just sex or masturbation or.. reproduction.
Of course intense love is involved in all of those activities, in case it wasn't clear.
But I am talking here about taking it to the next level.
linkpost comment

nuu-old passion [Mar. 12th, 2006|01:17 am]
[mood | happy]
[music |Million Dead - Relentless]

eeii tu noast kaa Million Dead iegruzii and we're lovin' it! :D ...juutos skaisti...saviljnjinjaats... taa ka jabasto skola lai to nolapito grupu vairaak paklausiitos! xD
link7 comments|post comment

[Feb. 27th, 2006|03:44 pm]
[mood |artistic]
[music |spineshank - 28*]

pasmaidisi ...un pasaule uzsmaidis tew pretii!
saaksi raudaat ...un raudasi vientulibaa!

no japanju filmas 'Old Boy'
baig laba! ;)
link2 comments|post comment

to :( or not to :( [Feb. 26th, 2006|12:26 am]
[mood | confused]
[music |chimaira - the dehumanizing process]

soned nogale jutos galigi dirsa... paliek aizvien sudigak kad sajutu kadu smarzu vai garshu... lidzarto nevaru ieeest..... man ir hujova.... slimiba takes over... must .. must reach... reach... for.. coca cola... aaagghhhh... njjaammmm.... taa kur es paliku... aa jaa man ir viss zaibis! :D
link3 comments|post comment

Stoicisms [Feb. 13th, 2006|07:38 pm]
[mood |accomplished]
[music |chimaira - Jade]

Romas filozofija ir spilgts piemērs tam, kā laikmeta krīze ietekmē sabiedrības filozofisko domu un pasaules uztveri. Tas ir izmisīgs mēģinājums meklēt atbildes uz jautājumu, kā saglabāt savu iekšējo brīvību un neatkarību apstākļos, kad valstī valda despotisms, cietsirdība un patvaļa, ignorējot visas cilvēka dabiskās tiesības. Romas impērijas laikmetā atbildi uz šiem jautājumiem meklēja gan stoicisma, gan neoplatonisma filozofisko virzienu pārstāvji, kuru mācībām bija raksturīga to ciešā saikne ar kristīgās reliģijas atzinumiem un interešu sfērām. Dievišķie likumi bija ieguvuši dabas lielo likumību nozīmi, un cilvēks - viens no dievišķās elpas apdvestās dabas radījumiem -, filozofu uztverē, bija apveltīts ar spēju rast pats sevī ceļu uz dievišķo gudrību. Stoicisma aizsākumi meklējami jau Senajā Grieķijā. Otrajā gadsimtā pirms mūsu ēras ar šo mācību iepazinās arī romieši. Taču savus ziedu laikus tā piedzīvoja pirmajā un otrajā gadsimtā vēlīnās Stojas laikā. Par mācības galvenajiem teorētiķiem kļuva filozofs - rakstnieks Seneka, brīvlaistais vergs Epiktēts un imperators Marks Aurēlijs. Kādi apstākļi veicināja stoicisma attīstību un popularitāti Romas impērijā? Tā galvenokārt bija politiskā situācija, kāda veidojās impērijas pastāvēšanas pirmajos gadsimtos - laikā, kad bija zudusi republikas periodā kultivēto tikumisko vērtību sistēma. To vietā visas alkas sāka saistīties ar tieksmi pēc bagātības, varas un no tā izrietošās visatļautības, pēc ārējās greznības un baudām, ko sniedz pārpilnība. Tikt pie tā visa godīgā ceļā nebija iespējams, tādēļ tika atmesta morāle, kas prasīja ievērot pašdisciplīnu, būt pieticīgam, cienīt līdzpilsoņu tiesības, uzticību tēvijai. Taču varas virsotnē visiem vietas nekad nav pieticis, arī Romā cīņa par katru pakāpienu ceļā uz to bija nežēlīga. Tā izslēdza līdzcietības principus un bija balstīta uz krāpšanu, nodevību un slepkavībām. Kur Romas pilsoņi šajā laikā varēja rast mierinājumu, drošības un stabilitātes izjūtu? Sabiedriskās attiecības un valsts vara viņiem to nespēja nodrošināt. Kad nebija cerību dvēseles līdzsvaru rast ārējās pasaules norisēs, stoicisms mācīja, ka laimi, dzīves augstāko mērķi katrs var atrast pats sevī. Mācības galvenais saturs saistījās ar atziņu, ka vienīgi filozofija var palīdzēt ieraudzīt dzīvi tās pareizajā gaismā un tā balstās uz pašas dabas radītajām likumsakarībām. Stoicisms mācīja kartam dzīvot saskaņā ar savu cilvēcisko dabu. Izzināt to, kāda tad īstenībā ir patiesā cilvēka daba, vajadzēja palīdzēt tieksmei pēc zināšanām (viena no būtiskākajām iezīmēm, kas nošķir cilvēku no dzīvnieka). Stoiķi akcentēja cilvēkam raksturīgo divdaļīgumu: dvēseli (jeb dievišķo garu), kurā izpaužas cilvēka būtība un spēja līdzināties dieviem, un ķermeni, kas cilvēku darīja radniecisku ar zemāko - dzīvnieku pasauli. Pārliekas rūpes par ķermeni esot rūpes par pārejošo, gaistošo, tādēļ muļķīgi būtu veltīt dzīvi tam, ko nevar paturēt. Pašas dabas iekārtots, ka cilvēka spēkos nav mainīt daudz ko no tā, kas notiek pasaulē (cilvēks nespēj uzvarēt nāvi, novecošanu, viņš nav pasargāts no dažādām nejaušībām vai ļaunprātībām, kas skar ķermeni, mantu, slavu karjeru, ģimeni). Tādēļ tikai nesaprātīgais sāktu cīņu pret tiem spēkiem, kas nepakļaujas viņa varai. Cilvēkam jāuztraucas tikai par to, ko patiesi spēj pārvaldīt (savas domas, vēlmes, tieksmes), to atņemt vai iznīcināt nevar nekādi ārēji spēki. Pat tad, ja cilvēks nespēj ietekmēt radušos situāciju, viņš var būt noteicējs pār sevi, mainot attieksmi pret to. Vienīgi cilvēkam pašam ļauts izvēlēties, vai viņš, līdzinoties dzīvniekam, taps par sava ķermeņa vergu, pakļaujoties alkām, iekārei, gļēvulībai, nesaprātīgumam, vai par dvēseles saimnieku, kultivējot sevī tādas īpašības kā saprātīgumu, mērenību, taisnīgumu un vīrišķību. Ja nevienam nav lemts izvairīties no nāves, tad muļķīgi būtu katru brīdi uztraukties par tās nenovēršamību. Seneka māca drīzāk rūpēties par to, vai pareizi dzīvojam, jo nāves likumsakarība ir dalīta, lai tā atklātu dzīves jēgu. "Nekas, kas izzūd mūsu acu priekšā, neiznīkst - viss slēpjas dabā, no kuras tas nācis un vēl nāks. Ir pārtraukumi, nav bojāejas. Un nāve, kuru mēs bailīgi noraidām, pārtrauc, nevis izbeidz dzīvi. Atkal nāks diena, kad mēs no jauna parādīsimies pasaulē... Bet tas, kuram stāv priekšā atgriešanās, tas arī aiziet mierīgi. Ieskaties lietu riņķojumā..." (Seneka). Stoiķi ticēja likteņa esamībai un nenovēršamībai. Arī to viņi uzskatīja par dabā valdošās harmonijas sastāvdaļu. Neviens nav spējīgs mainīt savu likteni, tāpēc tikai nesaprātīgais varētu mēģināt nostāties pret to, bet, ja tas ir daļa no dievišķās gudrības, tad šī apjēga palīdzēs saprast, ka tas ir pareizākais, taisnīgākais, ko daba viņam, vadoties pēc tajā pastāvošajām likumsakarībām, atvēlējusi. Stoicisms atstājis paliekošu iespaidu uz visu turpmāko Rietumeiropas filozofijas attīstību.
link20 comments|post comment

(taa teica anglenes ucene) [Feb. 13th, 2006|07:08 pm]
[mood |:P]
[music |caliban - standup]

tjip ja visi tie punkti tiek izpilditi tad tu maki milet pareizi! :P

* milestiba ir lenpratiga (nekur nau jasteidzas) (+)
* milestiba ir laipna (+)
* tā neskauž (+)
* milestiba nelielas (+)
* tā nav uzpūtiga (+)
* tā neizturas piedauzīgi (-)
* tā nemeklē savu labumu (+/-)
* tā neskaišās / nedusmojās (+)
* tā nepiemin ļaunu (+)
* tā nepriecajas par netaisnibu (+)
* priecajas par patiesibu (+)
* apklāj visu (-)
* uzticās (+)
* cer (+)
* panes visu (-)
* nekad nebeidzās (-/+)


+ un -
ir manejie...
link6 comments|post comment

jehuu!!! [Feb. 2nd, 2006|02:22 pm]
[mood | happy]
[music |Limp Bizkit - Clunk]

es sodien pirksu mellas haakoo bikses un par haakoo bikseem vinjas padariis mana "ANTIEVERYTHING" uzshuve! :P
linkpost comment

*** [Jan. 29th, 2006|04:05 pm]
[mood | angry]
[music |Split Cell - This May Harm]

nah juus daargaas daamas tik viegli padodaties depresijaam!?!?! : /
link3 comments|post comment

...slims... biki... [Jan. 26th, 2006|10:47 am]
[music |As I Lay Dying - Through Struggle]

BLODDY ASSHOLE PIMP MY RIDE sex shop in the sky ILLNESS UP MY ASS
porno FREAKENSTAIN ill kick you in the nuts... blablabla....
...tiko piepunkoju otro tualetes papiira rulli pa sho nakti... kuul!!
tapee arii laadeejos!!! :P
link1 comment|post comment

*** [Jan. 25th, 2006|11:51 pm]
[mood | cheerful]
[music |As I Lay Dying - Distance is Darkness]

...eee hehehe... es te tik kauko ierakstu lai varetu palielities kadu dziesmu es taga klausos!!! :P
linkpost comment

karteja dzives maciba [Jan. 22nd, 2006|11:16 pm]
[mood | optimistic]
[music |reaching bravo - akmens zieds]

reiz dziivoja jeerijsh kosmosaa! vinjsh eeda kosmonautus no apolo! tad vienu dienu peeteriitis paskatijaas uz augshu un vinjam jeerinjsh nokoda kraaninju!!! peeteriitis no saapeem iekliedzas un skreeja pie mammas! mamma teica:'' nekas nekas peeteriit ganjau tew tas kraaninjsh ataugs!" peeteriitis ticeeja mammai un gaidija pacietiigi bet kraanins kaa neauga taa neauga! tad vienu dienu peteriitis pamanija ka mammai nau viena pupa! vinjsh prasija kapeec nav!? bet mama saka raudat un teica ka jeerinjsh nokoda~! peteriitis teica ka ganjau ataugs... bet mamma parcik bija pieaugusi nenoticeeja un turpinaaja raudaat un driiz vien no uztraukumiem atstiepa kaajas!!! tad peeteriitis nezinaaja kaa to paardziivot un raudaaja un labi ka teevs vinjam pateica lai ierok smiltiis seeklu un ka izaugs jauna mamma! peteritis iestadija un mamma protams neizauga bet peteritis vairs neraudaaja jo gaidija mammu kad paradisies un neustraucas tik loti par to ka vinjas vairs nau!

moraale: vienmeer uzpasee to kas teu daargs un neskiries no optimisma pat bezcerigas situacijas!!!
...galvenais ir self-control!!!
link2 comments|post comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]