Tue, Feb. 23rd, 2021, 06:24 pm

Skaidra problēmas identificēšana jau ir puse no atrisinājuma.