mazliet's Journal

History

16th February 2013

1:14am: Kas kuram tuvāks
"Priekšmeti un jūtu rotaļa, kas novērojama nomoda stāvoklī, rada jaunu būtību — ego, kas priekšmetus novēro, sevi sajauc ar ķermeni un pretendē uz Patiesā " E s " nosaukumu, īstenībā, cilvēkam esot nomodā, tāpat kā esot dziļi,aizmigušam, turpina eksistēt tikai nemainīgais Patiesais "Es". Taču starp abiem stāvokļiem un ķermeni izslējās ego, kas parādās un pazūd, un mainās; tikai "Es" ir mūžīgs un nemainīgs." (Mahariši)
Powered by Sviesta Ciba