mass - 3. Februāris 2004 [entries|archive|friends|userinfo]
mass

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

3. Februāris 2004

Domu grauds [3. Feb 2004|21:55]
Jums ir tiesības klusēt, jo viss ko jūs teiksiet vēlāk jums šķitīs stulbs.
Link4|+

navigation
[ viewing | 3. Februāris 2004 ]
[ go | Iepriekšējā diena|Nākošā diena ]