Ilūziju purvā's Journal [entries|friends|calendar]
Ilūziju purvā

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ calendar | livejournal calendar ]

[30 Nov 2011|10:04pm]
"Darbosies kā tvaika lokomotīve. Ja tā nenoskrien no sliedēm, paveicams ir nesamērojami daudz." (c) draugiem.lv horoskopi
post comment

bungee [12 Jul 2011|10:25pm]
[ mood | excited ]

Ir realizēts viens no skolas laiku sapnīšiem no sērijas "būtu jau forši, bet ne tik ļoti, lai tagad sevi pārvarētu, izraktu naudu un speciāli uz turieni brauktu" - izlecu ar gumiju Siguldā no vagoniņa. Sajūtas kolosālas!

3 comments|post comment

[11 May 2011|01:14am]
Purchikhuudā pa atvērto logu dzirdamas lakstīgalas.

Ne velti rokas trīc.
1 comment|post comment

[09 Jul 2010|06:58pm]
[ mood | nervous ]

Kādēļ rakstīt Cibā, ja pēc pāris dienām 'apskaidrības' mirklī to nodzēšam?

2 comments|post comment

[17 May 2010|12:20pm]
"Jebkurš ir sava iedomāšanās ieraduma produkts"
post comment

[01 Jul 2003|12:12am]
vvcvvvv
3 comments|post comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]