helena's Journal

History

7th November 2014

6:59pm: plata piere
neslēp savas īpatnības,
tajās atspoguļojas tavs Dievišķais skaistums
7:41pm: pateicība
es baudu sevi....
es esmu sev visa realitāte...
realitāte iziet caur mani un transformējas jaunā realitātē un
tā mēs ikviens radam...katrs sev...tik Dievišķi...
Powered by Sviesta Ciba