pēdējie kvakšķieni [entries|friends|calendar]
makdaks

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ calendar | livejournal calendar ]

[17 Feb 2006|12:40pm]
dažbrīd liekas,ka nevis es,bet kāds cits izkvakšķ pēdējos kvakšķienus.
lai tā arī būtu.es vienkarši kvakšķēšū par visu ,kas man nepatīk.a dažreiz par to,kas man patīk.
5 comments|post comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]