Friday, October 31st, 2014

(2 comments | Leave a comment)

Wednesday, September 19th, 2007

vienkārši hronika no Jāņiem, māksliniecisko pusi nevērtēt - tās nav

pārējās )
(1 comment | Leave a comment)

Monday, May 22nd, 2006

lieldienu ola #2 :D

(Leave a comment)

Saturday, May 20th, 2006

projekcijas

(13 comments | Leave a comment)