liuut - labdien [entries|archive|friends|userinfo]
liuut

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

labdien [Nov. 6th, 2019|02:53 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
video nelistēts = nesameklējams, bet zelta vērts
un laikam ne tikai par privātuma murgu, bet arī kā, uzliekot pienākumu, jāpārbauda loģika / spriestspēja, haha. Nepieciešamie un pietiekamie nosacījumi.
James Pavur - GDPArrrrr: Using Privacy Laws to Steal Identities
Linkjūz